Bestaande Woning Bouw


HET ‘NIEUWE’ DENKEN

30 januari, 2014 | door Martin Liebregts

de bewoners aan de knoppen

Nederland is bij uitstek een verenigingsland en dat geldt ook voor de huishoudens. Ruim een derde van de huishoudens is aangesloten bij of verbonden met Vereniging Eigen Huis, De Woonbond of de ANBO. Organisaties die zich onder andere bezighouden met de woning en de woonomgeving. Deze organisaties zijn het ‘goud’ op de woningmarkt, om te weten te komen wat de huidige belemmeringen in de dagelijkse praktijk zijn. Meer dan wie ook zijn ze de deskundigen op dit terrein.
Eén van de belangrijkste geluiden die veelal geuit wordt, is dat de bewoner meer de regie opeist over het ‘eigen’ wonen en de kwaliteitsaanpassingen. In wezen wil elke bewoner zelf aan de knoppen kunnen zitten en zelf zijn/haar bestelling kunnen doen. In die zin is de tijd van de gaarkeuken – waarbij de ander bepaalt wat je eet – geleidelijk verleden tijd, ook op het terrein van het wonen.

De praktijk van het wonen zal voor de verschillende doelgroepen beter onderzocht moeten worden, zodat nog beter op het netvlies komt waar het in de bestaande woningbouw aan ontbreekt. En dan gaat het niet om één aspect, maar om de samenhang tussen beeld, comfort en ruimte (plattegrond). Het spreekt voor zich dat hier allerlei maatregelen voor nodig zijn. En dat het voor de betreffende doelgroep betaalbaar moet zijn, is ook geen discussiepunt. De innovatie, die gericht is op de verbetering van de woonsituatie, zal dit als uitgangspunt moeten nemen om sturing te geven aan het gewenste aanbod in de toekomst. Maar om dit te ontwikkelen, is het goed je voortdurend te verplaatsen in de situatie van de diverse bewoners. Als dit lukt, is er sprake van het ‘nieuwe’ denken en zitten de bewoners op termijn aan de knoppen.


Bronnen/verwijzingen

(1) – Vereniging Eigen Huis vertegenwoordigt 700 duizend leden en 2 honderd medewerkers per 16 september 2013
– ANBO vertegenwoordigt 182 duizend leden
– De Woonbond vertegenwoordigt 1,5 miljoen leden
Tezamen vertegenwoordigen ze circa 2,3 miljoen huishoudens, na correctie op mogelijke dubbels, ofwel ruim 32 procent
(2) ‘Stap-voor-stap-methode’, een werkwijze om draagvlak te ontwikkelen bij kwaliteitsaanpassing, Martin Liebregts, Kennisbank Bestaandewoningbouw.nl, 3 januari 2014
(3) Zie ook ‘Teveel keuzemogelijkheden is ook niet alles’, Martin Liebregts, Kennisbank Bestaandewoningbouw.nl, 27 januari 2014

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Doelgroep, Proces, Renovatie en onderhoud| Reacties uitgeschakeld voor HET ‘NIEUWE’ DENKEN

Je kunt niet meer reageren!