Bestaande Woning Bouw


Het nieuwe samenwerken

10 maart, 2015 | door Yuri van Bergen

Serie over Alliantie+ verbeteren à la carte -5-

Door: Yuri van Bergen en Roel Simons

Lag in de vorige eeuw de nadruk vooral op de nieuwbouwproductie van woningen, in deze eeuw verschuift dit naar de bestaande woningbouw. De verwachting is dat nieuwbouw enigszins herstelt, maar niet meer het niveau bereikt van daarvoor (1). Onderhoud en renovatie zal daarmee een dominante rol in de aanpak van onze woningvoorraad gaan innemen.

De toename van onderhoud en renovatie leidt bij de huidige wijze van produceren tot twee essentiële problemen: een ongunstige kosten-kwaliteitverhouding (te duur in relatie tot nieuwbouw) en een te groot beslag op de beschikbare arbeidscapaciteit. Sinds 2008 is de sector aanzienlijk gekrompen en is er veel capaciteit (2), maar ook kennis en kunde verloren gegaan bij de bedrijven. De komende vijftien tot twintig jaar zal de arbeidscapaciteit op de bouwplaats met vijftig procent moeten stijgen of zelfs moeten verdubbelen om de opgave traditioneel aan te pakken. Dit is gewoon onmogelijk.

Om een antwoord te kunnen geven op de differentiatie in de gebruikskwaliteit en de grote woningbouwopgave is het van belang dat we op een andere manier met elkaar gaan werken.

Het doel van een nieuwe samenwerking is om naast een goed aanbod ook perspectief te bieden voor innovatie in de toekomst. Wanneer er samen met de toeleverende industrie een aanbod in componenten wordt aangeboden, dan wordt samenwerken in een nieuw perspectief geplaatst. Lokale, uitvoerende partners gaan in deze samenwerking het aanbod aanbieden en zijn hét aanspreekpunt voor de gebruiker en bewoner.
De stichting Alliantie+ heeft een dergelijk aanbod ontwikkeld en is de maatschappelijke borging van een aanbod waarin de gebruiker en bewoner de leidraad zijn. Vanuit ieder gerealiseerd component wordt een bedrag gereserveerd voor innovatie door optimalisatie en (door-)ontwikkeling van componenten, maar ook voor het borgen van kwaliteit en het opleiden van mensen. daarmee vormen de gerealiseerde componenten de motor voor verder innovatie.

De traditionele keten van de aannemer, adviseur en leverancier verschuift hierbij naar een rol die meer gericht is op het luisteren naar de klant, het kijken naar de mogelijkheden voor maatwerk en het monteren van het component. Het is de keten op zijn kop.


Bronnen / verwijzingen:

(1) ‘Raming productie bedrijfstak bouwnijverheid 2014 – 2019 (EIB)’ Economisch Instituut
(2) ‘De bouwarbeidsmarkt in vogelvlucht’, Bouwend Nederland
(3) In de serie ‘Alliantie+’ zijn al vier eerdere artikelen verschenen waarin de toepassing van componenten nader wordt geduid.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Alliantie+, Componenten, ComponentRenovatie, Productinnovatie| 1 Reactie »

Een reactie op “Het nieuwe samenwerken”

  1. Reactie door: Marcel Groosman 13 maart, 2015 om 18:26

    De stelselwijziging bouwregelgeving kwaliteitsborging die ERB bepleit zie http://www.bouwregelwerk.org/stelsel is bij uitstek gericht op het type component innovatie dat bepleit wordt!