Bestaande Woning Bouw


Het tij gekeerd

23 juni, 2016 | door Haico van Nunen

In een serie over duurzame opschaling van energiezuinige renovatie

Nu lijkt het tij gekeerd. Voor de nieuwbouw geldt een EPC 0,4. En waar je de afgelopen jaren niet hoefde te spreken over een lagere EPC zonder gigantische meerkosten, is het nu heel normaal om vooruit te kijken en te kiezen voor een energie neutrale (1) woning of een nul op de meter woning (2). De afgelopen jaren is een trend ingezet via passiefhuizen, actief huizen, CO2 neutrale huizen naar bijna energieneutraal en zelfs energieleverende woningen. Alleen al het feit dat er wel honderd verschillende termen lijken te zijn (iedere aanbieder heeft zijn eigen conceptnaam) maakt al duidelijk dat het leeft. Het is in ieder geval een marketing instrument om woningen in de markt te zetten. De markt loopt nu dus vooruit op de regelgeving. Dat wordt natuurlijk enkel en alleen gedaan als er ook gebruik wordt gemaakt van het aanbod.Maar vooruitkijkend naar een duurzame opschaling van energiezuinige woningen moeten we onze blik verder richten dan de horizon. De wetenschap en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van alternatieve duurzame energie staat niet stil. Sterker nog ze beginnen pas net op stoom te komen. Via windparken, stroomeilanden, waterkrachtcentrales en zonneparken wordt er gezocht naar alternatieve energievormen ten opzichte van de bekende fossiele brandstof. Dat betekent dat wanneer deze energie als een zwarte doos in onze woning wordt gebracht de opgave verder zal reiken dan enkel het reduceren van het energieverbruik of het opwekken van zonne-energie. Energie is dan niet langer de opgave. We vallen voor de woning dan terug op het levensduurdenken (3) waarbij het gebouw niet alleen mooi en functioneel moet zijn maar ook stevig. The next big step zal dan aandacht voor materiaalgebruik in het gebouw zijn. Dit betekent onder meer de introductie van biobased materialen en slim ontwerpen en hergebruiken van materialen bij het wonen.

Opdrachtgevers (huurders en particulieren) zien de potentie (lagere woonlasten met een beter comfort) van energiezuinige woningen, of eigenlijk ze zien het gebrek aan potentie van woningen die slechts volgens de EPC worden gebouwd. Met de komende aanscherpingen van de energieprestatie in het vooruitzicht (bijna energie neutraal in 2020) zijn de EPC 0,4 woningen van dit moment na een jaar of vijf achterhaald. Als we terug kijken kunnen we spreken over een innovatie in de bouw. Er is een aanbod dat verder gaat dan de regelgeving, en wat mensen aanspreekt (4). Voor het eerst loopt de bouw op de troepen vooruit, en dat mag ook wel eens gezegd worden! En wie weet wat de toekomst ons brengt? De bestaande bouw kent geen eisen, maar steeds meer wordt daar de prestatie van de (energiezuinige) nieuwbouw naast gelegd. Nul-op-de-meter is nul op de meter, of het nu nieuwbouw of bestaande bouw betreft. Daar is ondertussen dan ook een aanbod ontwikkeld. De komende tijd staat erdus nog een hele kwaliteitsslag te wachten. Ik ben daarin benieuwd hoe dat zich verder ontwikkeld en of andere duurzaamheidsaspecten daarin een plek krijgt, en dan met name materialen. Daar ontbreken nog sturende regels, ook voor de nieuwbouw. Zou de markt dat ook kunnen pakken en daarin op de troepen vooruit lopen?

Bronnen:

(1) Energieneutraal betreft enkel gebouw gebonden energie (RVO)
(2) Nul Op de Meter geldt voor gebouwbonden energie en consumptieve energie (RVO)
(3) www.levensduur-denken.nl
(4) ‚ÄėVoor de troepen uit‚Äô, Haico van Nunen en Yuri van Bergen, juni 2016, kennisbank bestaandewoningbouw.nl

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Duurzaamheid, Productinnovatie, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor Het tij gekeerd

Je kunt niet meer reageren!