Bestaande Woning Bouw


Het woningprofiel, het dna voor elke woning

2 april, 2014 | door Martin Liebregts

Het dna-profiel van de mens is uniek en zegt iets over haar/zijn eigenschappen. Elk dna-profiel is uniek. Ook voor woningen is een profiel – een beschrijving van de kenmerkende eigenschappen – op te stellen, waardoor de kwaliteit ervan vast te stellen is en dat tegelijkertijd iets zegt over de aanpassingsmogelijkheden. Hiervoor is het nodig het woningtype te benoemen met de ruimtelijke hoofddimensie en de opbouw van de belangrijkste bouwdelen. Als dat bekend is, is aan te geven wat de mogelijkheden, beperkingen en aandachtspunten zijn voor de huidige en toekomstige kwaliteit.

Maatstaf voor de aanpassing

In de loop van de levensduur van een woning vinden er voortdurend aanpassingen plaats ten aanzien van het beeld, het comfort en de ruimte, vanwege veranderende behoeften, met het gebruik in de tijd als leidraad, in combinatie met de onderhoudsbehoefte. Met andere woorden, de gewenste kwaliteit ontwikkelt zich in de tijd en de woning moet, voor zover binnen grenzen mogelijk, hiervoor passend gemaakt kunnen worden.
Bij kwaliteitsaanpassing gaat het niet alleen om kwaliteitstoevoegingen, maar om het opheffen van problemen of tekortkomingen van de oorspronkelijke constructie. Juist de problemen uit het verleden kunnen een grote belemmering voor ingrijpende verbeteringen betekenen. Te denken valt aan geluidsisolatie, vochthuishouding en te geringe overcapaciteit van de constructie. Juist het kennen van de specifieke eigenschappen kan richting geven aan het tijdsperspectief van de woning.

Op veel manieren zijn we voor de bestaande woningvoorraad op zoek naar dat hulpmiddel of die gegevens, die het mogelijk maken een betere beoordeling van het aanpassingsvermogen te geven. Op hoofdlijnen gaat het om drie informatiebronnen, die tezamen de eigenschappen van een woning bepalen:

Als het profiel duidelijk is, kan iets gezegd worden over het aanpassingsvermogen van een woning.

De context die de vorm bepaalt

De bovenstaande kennis moet in een dergelijke vorm gegoten worden, dat er in huidige en toekomstige situaties op een zinvolle en effectieve manier iets over de toekomst van een woning gezegd kan worden. Vele variabelen spelen bij de invulling een rol en worden vooral bepaald door de doelen, die de betrokken partij voor ogen heeft. Te denken valt aan:

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Kwaliteiten, Renovatie en onderhoud, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor Het woningprofiel, het dna voor elke woning

Je kunt niet meer reageren!