Bestaande Woning Bouw


Huurder aan zet met ‘Mijn E-loket’

11 juni, 2008 | door Dyon Noy

Vanaf 1 januari 2009 verstrekken woningcorporaties energieprestatiecertificaten aan hun nieuwe huurders. Eind 2008 ronden praktisch alle corporaties de voorbereidingfase af. Van alle woningen ligt dan het certificaat op de plank. Leuke informatie voor woningzoekenden. Tegelijk zijn er kansen voor ontwikkeling van energiebesparingsbeleid door corporaties.

Parnassusweg in Amsterdam

Het nadenken over technische ingrepen krijgt een impuls. Welk verbeteringseffect hebben energiebesparende maatregelen op het label? Welke investering maakt de door Aedes toegezegde besparing van 20% mogelijk? Zittende huurders komen in dit verhaal helaas niet voor. De nieuwe huurder ontvangt keurig het energieprestatiecertificaat. De zittende huurder heeft geen recht op deze informatie. En al verstrekken corporaties de certificaten aan alle huurders, dan nog zijn hun mogelijkheden beperkt.

Rood label

Heeft het zin om met een rood label in de hand aan de balie te vragen om vloerisolatie of een zonneboiler? Corporaties reageren waarschijnlijk vervolgens meteen op de extreme terugverdientijden, technische belemmeringen of het strategisch voorraadbeheer dat dergelijke maatregelen niet verstandig acht.

Olympiaweg Amsterdam

Zijn er zinvolle alternatieven om alle huurders te laten profiteren van de energieprestatiecertificaten? ‘Mijn E-loket’ staat voor het individuele webaccount voor energiebesparing door huurders. Hoe gaat dit in zijn werk? Middels gebruikersnaam en wachtwoord bereiken huurders ‘Mijn E-loket’. Hier treffen ze niet alleen hun eigen energieprestatiecertificaat aan, maar ook het theoretische berekende energieverbruik en het door henzelf genoteerde gerealiseerde verbruik. De huurder leest hier de corporatieplannen op energiebesparingsgebied met de ‘vergroeningseffecten’ voor het eigen label. Een forum waar huurders tips uitwisselen mag niet ontbreken.

Huurder regisseert

Maar centraal staat toch ondersteuning van de huurder bij het besparen. Allereerst wil “Mijn E-loket’ weten welk besparingsdoel de huurder zichzelf oplegt. Als respons hierop krijgt de huurder een waardering: ‘pittig’ of ‘eenvoudig’. Door koppeling van dit individuele webaccount aan de database met energetische woninginformatie krijgt de huurder hierna alleen realistische maatregelen op het gebied van gedrag en kleine technische voorgelegd. Dus niet het geijkte ‘doof de waakvlam in de zomer’ bij een huurder met een combiketel met elektronische ontsteking. Tegelijk loopt een teller mee om aan te duiden in hoeverre het besparingsdoel bereikt is.

Discusstraat te Amsterdam

Ook krijgt de huurder meteen toegang tot de besparingswebshop om producten met korting bij de corporatie te bestellen. Dit varieert van spaarlampen, standby killers tot en met radiatorfolie. ‘Mijn E-loket’ ondersteunt vervolgens bij de monitoring van de effecten. In de loop van 2008 presenteert Atriensis praktijkresultaten. Huurders als regisseur van energiebesparing van de eigen woning!

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Proces, Voorraad| 2 Reacties »

2 Reacties op “Huurder aan zet met ‘Mijn E-loket’”

  1. Reactie door: Aleida Verheus 23 juni, 2008 om 13:03

    Interessant. Is dit hetzelfde als het Woon-energie intiatief Bespaarplatform? Het vertoont nl. veel overeenkomsten.

  2. Reactie door: Gerard Kokx 29 juli, 2008 om 09:34

    Klinkt goed, hierbij een methode om echt degene die bezig wil zijn met energie er bij te betrekken. Mijn inziens is vooral het consumentengedrag van invloed op het energieverbruik en daarna komt het energielabel wat verder van de consument af staat. Aandachtspunt voor het E-loket is hoe dit bekend wordt bij de huurder