Bestaande Woning Bouw


Huurdersaccount: logische link

24 juni, 2007 | door Dyon Noy

Woningcorporaties hebben het goed. Klanten staan in de rij om een woning te huren en blijven de corporatie jaren trouw. Door de schaarste op de woningmarkt blijft dit de komende tijd ook nog wel zo. Een comfortabele positie. Toch is het tijd om in actie te komen en van bewoners te leren. Maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent dat je bewoners een prettige, betaalbare woning en woonomgeving op maat biedt. En wat ‚Äėprettig‚Äô is, bepaalt de bewoner. Kennis van bewonersprocessen leidt tot innovatie van bedrijfsprocessen met een grotere efficiency voor de corporatie als gevolg.

onderbouw

De corporatiewereld gebruikt grofweg drie methoden om klanttevredenheid te meten. De eerste is Woonquest, ontwikkeld door Aedes in samenwerking met een aantal corporaties. Woonquest richt zich exclusief op de woonwensen die direct betrekking hebben op de woning en woonomgeving. Er wordt niet ingegaan op contacten met en dienstverlening door de corporatie. Het KWH-huurlabel is een veelgebruikte tweede methode met als doel kwaliteitsverbetering en de woonconsument als uitgangspunt. De focus ligt op de bestaande woondiensten en niet op de persoonlijke situatie, wensen en idee√ęn van huurders. Tenslotte neemt een deel van de corporaties adviesbureaus in de arm voor het uitvoeren van bedrijfsgerichte onderzoeken.

nieuwe huurwoning

De vraag is of corporaties de wensen van hun klanten op die manier ook echt leren kennen. Het resultaat is eerder perfectionering van bestaande werkwijzen dan innovatie. Voor dat laatste is een nieuwe, creatieve manier van kennisverzameling nodig die aansluit bij de wereld van de moderne consument. Kennis verzamel je door aan te sluiten bij het leefpatroon van een huurder. Naast werken, huishoudelijke taken en vrijetijdsbesteding is het op orde houden van administratie en afhandelen van geldzaken een dagelijkse handeling. Nederlanders gebruiken daarvoor steeds vaker internet.

Individueel huurdersaccount

Een aantal woningcorporaties speelt hierop in door het openen van huurdersaccounts op internet. Via hun eigen account, beveiligd met een password kunnen huurders bijvoorbeeld klachten melden of gegevens van hun woning inzien. Door registratie en monitoring van het gebruik van een huurdersaccount ontstaat onder andere inzicht in het aantal contactmomenten, het tijdstip waarop de huurder zijn woonzaken afhandelt en de diensten waar hij of zij gebruik van maakt.

maisonette

Een stap verder is het actief vragen van extra informatie via het huurdersaccount. Eenmaal ingelogd op zijn account, wordt de huurder uitgenodigd aanvullende persoonlijke gegevens, meningen en idee√ęn te geven. Voorbeelden zijn gezinssamenstelling, woonwensen en inkomenspositie. Op haar beurt houdt de woningcorporatie via de account de huurder op de hoogte van interessante ontwikkelingen in de dienstverlening.

Platform huurders en corporatie

Door regelmatig contact en het uitwisselen van kennis ontstaat een band tussen corporatie en huurder. Enerzijds profiteert de corporatie hiervan door een grotere klanttevredenheid en de kans haar werkprocessen effici√ęnt in te richten. Anderzijds neemt de huurder zelf verantwoordelijkheid bij het cre√ęren van zijn eigen, prettige woonomgeving.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Proces, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor Huurdersaccount: logische link

Je kunt niet meer reageren!