Bestaande Woning Bouw


IEDEREEN VERKLAART DE BESTAANDE BOUW DE LIEFDE

20 juli, 2010 | door Martin Liebregts

Het kan verkeren. De afgelopen vijfentwintig jaar is er nauwelijks belangstelling geweest vanuit de professionele markt voor de bestaande bouw. Tot nu toe was de bestaande bouw voor bouwers, architecten, opdrachtgevers en ontwikkelaars niet sexy. En nu sinds twee jaar bij het terugvallen van de nieuwbouw werpt iedereen zich op de bestaande bouw. Iedereen ziet volop kansen om in de bestaande bouw de vraag naar kwaliteit te realiseren.
Plotseling is heel Nederland ervaren en deskundig als het om de kwaliteitsaanpassing van de bestaande voorraad gaat. Maar zo eenvoudig is het niet. Als je een keer thuis geklust hebt, ben je nog geen renovatiespecialist. Uiteindelijk is renovatie een vak op alle schaalniveaus, van woonwijk tot kast.
Maar laten we naar de nieuwe ontwikkelingen vanuit een positieve houding kijken. En de nieuwe kansen zien die zich voordoen. Eindelijk is er belangstelling voor de bestaande bouw en de ruimte om de vereiste kennis uit te bouwen. Noodzakelijk hiervoor is dat er op korte termijn een kennisontwikkelingsprogramma wordt opgesteld. Universiteiten en hogescholen moeten het snel op de agenda gaan zetten, zowel wat onderzoek als onderwijs betreft. Laten we de komende periode de tijd nemen om dit programma met als werktitel ‚ÄėKEERPUNT RENOVATIE 2010‚Äô nader in te vullen. Zo wordt het ondanks alles toch weer leuk.

woning-omvang-van-nieuwbouw-en-onderhoud-renovatie

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Renovatie en onderhoud, Stedenbouw en architectuur, Voorraad| 1 Reactie »

Een reactie op “IEDEREEN VERKLAART DE BESTAANDE BOUW DE LIEFDE”

 1. Reactie door: Frans Horst 31 juli, 2010 om 15:20

  Betreft: Strategisch Renoveren
  NIEUWEGEIN 31 JULI 2010

  Het toekennen van een energetisch G/F-label-kwalificering heeft een veel grotere betekenis. Is het sec energetisch opwaarderen strategisch verantwoord i.c. welke is de feitelijke betekenis van de G/F-label ge√Įndiceerde woningvoorraad?

  Woningcorporaties i.o. Aedes hebben een convenant afgesloten met de overheid om hun bezit energetisch te renoveren om daarmee de nationale doelstellingen voor CO2-reductie en energiebesparing te realiseren. Die inspanningen zullen zich de komende jaren gaan concentreren op de zogenaamde G- en F-labels; een woningvoorraad waar de huursom binnen enkele jaren wordt gepasseerd door de energielasten.
  Van deze G- en F-label gekwalificeerde woningen valt het grootste deel in de portiekwoningvoorraad, een woningtype waarvan er alleen al in Amsterdam 200.000 staan. M.n. de vooroorlogse portiekwoningvoorraad binnen de ring, doorgaans voorzien van houten vloerconstructies betreffen deze zgn. ‚Äėprimaire voorraad‚Äô. Dergelijke woningtypes worden m.n. gekenmerkt door massieve gevels, doorgaande ruimten boven kasten, schuifdeuren e.d., gecombineerde ventilatieschachten en allerhande dwars door woningscheidingen lopende leidingen.

  De vraag is actueel of de energetisch ge√Įndiceerde G/F-label portiekwoningen tevens als ‚ÄúG-label‚ÄĚ gekwalificeerde woningtypen op het gebied van brandveiligheid, ventilatie en geluidwering moeten worden beschouwd. Een elementaire vraagstelling, omdat energetische kwaliteit geen aanschrijfniveau kent, daar waar de kwaliteit van de ventilatie en brandveiligheid een juridische bodemkwaliteit kennen. Verbeteringen sec om de energetisch kwaliteit op te waarderen, missen mogelijk een strategisch beslismoment om meer integraal en vanuit optiek aansprakelijkheid dergelijke woningen te verbeteren. Als deskundig woningeigenaar speelt een zekere hoofdelijke aansprakelijkheid.
  In tabelvorm ontstaat dan de volgende ‚Äúnog uit te vinden‚ÄĚ fictieve kwalificering.
  LABEL INVESTERING OPMERKING
  Vooroorlogse portiekwoningen houten vloerconstructies
  Energetisch G/F ‚ā¨ 6.000,-
  Brandveiligheid G/F ‚ā¨ 6.000,- aanschrijfniveau
  Geluid G/F ‚ā¨ 6.000,-
  Ventilatie G/F ‚ā¨ 6.000,- aanschrijfniveau
  Doelgroep G ‚ā¨ belang woonlasten dubieus

  Naoorlogse portiekwoningen steenachtige vloerconstructies
  Energetisch G/F ‚ā¨ 6.000,-
  Brandveiligheid G/F ‚ā¨ ??,- aanschrijfniveau
  Geluid G/F ‚ā¨ ??,-
  Ventilatie G/F ‚ā¨ 6.000,- aanschrijfniveau
  Doelgroep G ‚ā¨

  Anders gezegd; een G/F-label impliceert voor portiekwoningen ook in de overige bouwfysische domeinen een G/F-label kwaliteit. Naast verbetering van de energieprestatie zal in alle gevallen tegelijkertijd de brandveiligheid en gezondheidsaspecten (ventilatie, voorkomen vochtproblemen) aangepakt moeten worden.
  Opvallend is een doelgroep die met e.d. label mogelijk gehuisvest wordt in een woning na renovatie met A- of B-labelkwaliteit. Het vreemde is dat daar waar corporaties minimaal ‚ā¨ 100.000,- in een portiekwoning investeren, diezelfde ‚ÄėG-labeldoelgroep‚Äô gehuisvest wordt/blijft, daar waar die doelgroep met slechts enkele duizenden euro‚Äôs tot forse energiereductie kan worden verleid. Tijd dat producenten op huishoudelijk gebied eens gaan praten met de corporatiesector, gesteld dat energiereductie = beheersing woonlasten echt serieus genomen gaat worden. F. Horst