Bestaande Woning Bouw


In wiens voordeel is de klantenpas?

4 augustus, 2009 | door Dyon Noy

Winkeliers zijn vertrouwd met verschillende spaarsystemen voor hun klanten. Van spaarzegeltjes tot airmiles. Diverse corporaties dragen inmiddels bij aan het uitpuilen van portemonnees door plastic pasjes. Een klantenpas valt onder de levering van extra diensten. Woningcorporaties bieden inmiddels een enorme diversiteit aan diensten in de periferie van hun kerntaak.  Het BBSH geeft natuurlijk ook veel ruimte voor deze interpretatie. VROM voert inmiddels de regie over de kerntakendiscussie. In de Brief van VROM aan de Tweede Kamer van 24 juli 2009 [pdf|79k] staan voorbeelden van de actuale dialoog over wat wel en wat niet acceptabel is.

Odiliastraat Uden

Een uitgebreide excursie naar tientallen sites van corporaties bevestigt de versnippering van extra diensten. De diversiteit aan instrumenten om die diensten af te zetten is er niet minder om. Een verhuisbus kun je ophalen bij de corporatie of je kunt deze met korting middels een klantenpas bij het lokale verhuurbedrijf oppikken. Een klantenpas is maar één van de mogelijke instrumenten om diensten te leveren aan bewoners.

Korting in de winkel

De eerste hoofdcategorie tijdens ons bezoekje aan de corporatiesites zijn de producten. De klantenpas voor alle huurders verschaft korting bij lokale ‘woon’ winkels. Diverse corporaties hebben contracten met verzekeringsmaatschappijen. Hun huurders krijgen niet alleen korting op polissen die gerelateerd zijn aan wonen. Ook voor de auto- en doorlopende reisverzekering is er korting.

‘Goed’ bewonersgedrag

Tijdens de digitale trip springt de tweede hoofdcategorie het meest in het oog. Het belonen van ‘goed’ bewonersgedrag. De huur op tijd betalen, geen overlast veroorzaken en liefst samen met buurtbewoners zwerfvuil opruimen. Met als resultaat bonuspunten en euro’s. Derde en laatste hoofdcategorie op de rondreis langs de websites is de samenwerking tussen diverse corporaties en thuiszorgorganisaties. Hier staan zorgproducten in de etalage. Maar meestal gaan deze allianties veel verder: van de kapper aan huis tot hondenuitlaatdienst of zelfs de ‘lifestyle manager’.

Relatie met doelstellingen?

Helaas missen veel van deze extra diensten een heldere link met de doelstellingen van de corporatie. Korting op de tuinontwerper, de ‘lifestyle manager’ of reisverzekeringen? Korting op de aanschaf van energieverslindende huishoudelijke apparatuur? Wie heeft het meeste voordeel: de lokale winkelier, de corporatie of de bewoner? Wat is de financiële bijdrage van corporaties aan de kortingssystemen? En komen de voordelen wel bij de juiste mensen terecht? Veel extra diensten van corporaties roepen alleen vragen op.

Nudehof Wageningen

Tenslotte valt ons bij deze rondreis op dat alle systemen generiek zijn: huurders worden benaderd als een homogene doelgroep. Misschien dat de thuiszorg- en gemaksdiensten interessant zijn voor ouderen. Maar zeker niet voor starters met een smalle beurs.

Lekker klussen

Lekker zelf klussen met professioneel gereedschap lijkt juist weer minder geschikt voor ouderen. En hoe zit het met veilig werken? Meer dan 95% van de huurders betaalt jaar in jaar uit keurig op de tijd automatisch de huur en veroorzaakt nooit problemen. Toch zijn er corporaties die aan deze doelgroep een forse beloning beloven als zij de huur tijdig betalen en geen overlastdossier opbouwen. Volledig overbodig! Een doelgroepgerichte benadering ontbreekt.

Doelstellingen centraal!

Onze bevindingen na de rondreis maken duidelijk dat corporaties een meer planmatige benadering van de extra diensten moeten kiezen. Aan welke doelstellingen dragen de te ontwikkelen diensten bij: woonlasten, milieu, bestrijding scheefgroei, wooncomfort? Op welke doelgroepen richten deze diensten zich? Welke instrumentarium ligt het meeste voor de hand? En welke kosten en welke opbrengsten liggen in het verschiet?

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Proces, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor In wiens voordeel is de klantenpas?

Je kunt niet meer reageren!