Bestaande Woning Bouw


Inkoopbeleid onmisbaar

1 september, 2008 | door Dyon Noy

Sinds jaren waarschuwt het Centraal Planbureau voor het niet efficiënt opereren door woningcorporaties. Hoofdoorzaken: ontbrekende marktwerking en het institutionele karakter. Inderdaad stegen de variabele lasten de afgelopen vijf jaar met bijna 30%. Beduidend boven het niveau van de inflatie! Van de huur gaat zelfs ruim 60% er aan op.

69.JPG

Bedrijfslasten onder controle

Het streven naar een klantgedreven corporatie binnen een efficiënt speelveld kent een tweetal aanvliegroutes. De eerste route legt de focus vooral op de efficiency. De klant voelt zich in de steek gelaten. Maar het ontbreekt toch aan alternatieven: de huurder is veroordeeld tot de corporatie. In de tweede route concentreert de corporatie zich op verbetering van de klantrelatie zonder acht te slaan op de efficiency. Dit is de meest voorkomende aanvliegroute in corporatieland. De corporatie ‘pampert’ de klant en de bedrijfslasten stijgen aanzienlijk. Voor corporaties is het de uitdaging om de balans tussen beide routes te ontdekken! Hoe ontstaat dit evenwicht? Valt er bij ons te besparen op onderhoudskosten en overige bedrijfslasten zonder de klant te laten vallen? En zo ja, hoeveel? Veelgehoorde vragen.

38.JPG

Besparen door strategisch inkoopbeleid?

Besparingen komen op drie terreinen tot stand. Ten eerste speelt steeds de vraag of reductie van het inkoopvolume haalbaar is. Ten tweede gaat het om verlaging van de prijs per eenheid product. En ten derde de minimalisering van de interne kosten voor de ‘handling’. Een corporatie met een gemiddelde omvang van ruim 5.000 woningen heeft een jaarlijks inkoopvolume van ongeveer € 12 miljoen. De stelling is dat strategisch inkoopbeleid deze gemiddelde corporatie een besparing van minstens 10% oplevert, ofwel ruim € 1 miljoen op jaarbasis. Uitgedrukt in toename van bedrijfswaarde handelt het dan al over € 15 miljoen. Inkoopbeleid als vliegwiel. Een cruciale factor om de financiële middelen voor de omvangrijke maatschappelijke opgaven optimaler in te zetten.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Kosten, Kwaliteiten| Reacties uitgeschakeld voor Inkoopbeleid onmisbaar

Je kunt niet meer reageren!