Bestaande Woning Bouw


Innovatieve aanpak energiebesparing

16 oktober, 2007 | door Dyon Noy

Alles wijst anno 2007 op een hernieuwde serieuze aanpak van energiebesparing in de bestaande voorraad. Welke rol is hierbij voor corporaties weggelegd? Want heeft de eigenaar niet slechts beperkte invloed op de energienota van de huurder? Denk aan ‘externe’ factoren als de explosie van de tarieven, de stijgende welvaart met de neveneffecten voor de energieconsumptie of het gedrag van huurders. Traditioneel gaat de bemoeienis van corporaties niet verder dan de woning met de woninginstallaties. Een corporatie ‘bemoeit zich niet’ met het stookgedrag of met de aanschaf van allerlei elektronica.

Windmolen in Koudum

Hier komt de complicatie van de scheiding tussen eigendom en gebruik bij. Een corporatie kan investeren in energiebesparende maatregelen. Maar het financiële voordeel van de lagere energienota is exclusief voor de huurder. ‘Waarom investeren als een huurder niet bereid is de huurtoeslag te betalen’, zo redeneren veel corporaties. Omgekeerd krijgen corporaties het verwijt onvoldoende te investeren in energiebesparing. ‘De hoge energienota ligt toch bij de huurder. Er is een enorm woningtekort, dus ook energetische gedrochten verhuren nog wel’. Corporaties kennen een traditie van het aanbodgericht benaderen van energiebesparing. Alleen energiebesparende maatregelen in combinatie met lopende beheeractiviteiten en als toevoeging aan bestaande werkprocessen. Hierdoor blijven de extra werkbelasting en de extra investeringen overzichtelijk.

Van aanbod- naar vraaggestuurd

Maar in veel situaties verdient de vraaggerichte aanpak de voorkeur. De huurder heeft in dat geval een intrinsieke motivatie om actief aan energiebesparing te werken. Het is de eigen keuze en niet van bovenaf opgelegd. Geen tijdsinvestering om de huurder van de noodzaak te overtuigen. Deze heeft er immers zelf om gevraagd!

Doelgroepgerichte energiebesparing

Doelgroepgerichte pakketten van de corporatie moeten naadloos aansluiten bij de behoefte van huishoudens op dat moment. Denk bijvoorbeeld aan een pakket voor ‘minder draagkrachtige huurders’. Een energieconsulent geeft adviezen en helpt met eenvoudige besparende maatregelen: radiatorfolie, spaarlampen, isolatie van schuine daken aan de binnenzijde of waterbesparend sanitair. Of denk aan een duurzaam pakket voor ‘groene huurders’: bijvoorbeeld een zonneboiler, hot fill apparatuur, een gasgestookte droger of groene stroom. Of denk aan een individueel energie account op internet voor ‘on line huurders’. Hier treffen zij hun referentie gas- en elektraverbruik aan. Hier wisselen zij besparingstips uit en volgen zij hun eigen besparingsdoelen.

Huurders uitdagen!

Natuurlijk werkt deze vraaggerichte aanpak alleen als corporaties huurders uitdagen een blik te werpen op de schappen van hun ‘energiebesparingswinkel’. Wie pakt de handschoen op? Lees het volledige artikel in het vakblad Renovatie van mei 2007!

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Proces, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor Innovatieve aanpak energiebesparing

Je kunt niet meer reageren!