Bestaande Woning Bouw


Investeren in energiebesparing: kiezen!

29 april, 2009 | door Dyon Noy

Sommige woningcorporaties bezien de klimaatcrisis vanuit de leunstoel. ‚ÄėEen hype, een overheid die spelregels aanhoudend wijzigt, een beleidsomgeving die om volstrekt andere prioriteiten vraagt.‚Äô Weer andere corporaties vallen op bezielde wijze de krediet- √©n klimaatcrisis op alle denkbare terreinen aan met een scala aan initiatieven. ‚ÄėIsolatie van de bestaande voorraad. Energieneutrale nieuwbouw. Voorlichtingscampagnes richting huurders. Aanschaf van bestelbusjes met energielabel A voor de servicedienst. Tot zelfs de ontwikkeling en exploitatie van groene energieproductiebedrijven.‚Äô Het rapport ‘Perspectief energiebesparing sociale voorraad’¬†schetst de richtingen, besparingspotentie en ambities van corporaties op basis van een grootschalige analyse.

Afwachten
Die luie leunstoel is helaas geen optie. Energiezuinigheid is nu eenmaal meer en meer een cruciaal aspect van de vastgoedwaarde. De markt straft te zijner tijd hoe dan ook energetisch slechte producten af. Het gewijzigde woningwaarderingsstelsel laat niet lang meer op zich wachten. Afwaardering van rode labels en opwaardering van groene labels. Verstandige woningzoekenden betrekken ‚Äďzeker in krimpgebieden- de energienota bij de beoordeling van de totale woonlasten. En door de aanscherping van de nieuwbouweisen neemt het komende decennium de kwaliteitskloof met de bestaande voorraad verder toe.

Aanvallen
De aanval is de beste verdediging. Maar jammer genoeg hebben weinig corporaties zicht op het milieurendement van hun maatregelen. Welke maatregel levert de hoogste milieuwinst op? En hoe zit het met kosten en baten? De spreiding is enorm. Zo vraagt de jaarlijkse terugdringing van uitstoot van √©√©n kilogram CO2 bij nieuwbouw om een aanvullende investering van ‚ā¨ 56. Dit bedrag ligt bij energiebesparing in de bestaande bouw nog maar op ‚ā¨ 6. Iets geheel anders is de besparingspotentie voor een corporatie. Nu liggen de cijfers anders. Rekenexcertities wijzen uit dat een corporatie tweederde van zijn milieuwinst boekt door verbetering van bestaande voorraad. Op de tweede plaats komen maatregelen op het gebied van gedragsbe√Įnvloeding en duurzame energie. Nieuwbouw komt op de laatste plaats en draagt amper bij aan vermindering van milieubelasting.

Kiezen
Een afwachtende houding is funest. De vastgoedwaarde verslechtert en de verhouding tussen prijs en kwaliteit verslechtert door stijging van energietarieven. Wel is een verstandige mix nodig in de in te zetten maatregelen om tot zo’n optimaal mogelijk milieurendement te komen. Overigens zijn -mits kleinschalig- maatregelen met een geringe impact en laag milieurendement zeker niet per definitie af te raden. Onderschat het belang van het uittesten van nieuwe technieken en de voorbeeldwerking niet.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Duurzaamheid, Voorraad| 1 Reactie »

Een reactie op “Investeren in energiebesparing: kiezen!”

 1. Reactie door: Fenke Rond 7 mei, 2009 om 13:40

  Beste Dyon,
  Ik sta achter uw stelling dat een corporatie op dit moment keuzes moet maken. Zoals ik pas als mooie uitspraak las: we moeten nu op zoek naar oplossingen, anders lossen we straks vanzelf op.

  Ik ben benieuwd naar de bronnen van de gegevens uit uw verhaal: 56 en 6 EURO en de rekenexercitie (verbetering bestaande voorraad en gedragbe√Įnvloeding huurders). Kunt u mij aangeven waar ik deze kan vinden, of kunt u ze aan me toesturen?

  Groet,
  Fenke Rond