Bestaande Woning Bouw


Kansen om vooruit te kijken

30 december, 2013 | door Haico van Nunen

De afgelopen periode is een bewogen periode geweest voor de bouw en volkshuisvesting. Onduidelijkheid over de kabinetsplannen en het doorgaan ervan, maar ook de algehele economische situatie in Nederland zorgden ervoor dat het meer een jaar van afwachten was dan van vooruitkijken. Toch is dat we volgend jaar meer moeten doen, vooruit kijken en kansen grijpen. Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat corporaties drie hoofddoelen hebben: betaalbare huurwoningen, verantwoorde (duurzame) woningen en passende woningen (keuze). Daarnaast zijn er nog vele thema’s vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen die een rol kunnen spelen, maar daar is nu slechts beperkt ruimte voor.
Als we kijken naar de drie bovengenoemde hoofdpunten dan zien we met stip op één de betaalbaarheid. Dit betekent meer dan alleen maar nieuwe starterswoningen bouwen. Dat vraagt om inzicht in de eigen voorraad, om na te gaan welke kwaliteit op welke plek staat, of in de toekomst aan te passen is aan de gewenste kwaliteit of doelgroepen. Het beheersen van de eigen voorraad wordt belangrijk om de toekomst van complexen uit te stippelen en daar een afweging in te maken. Hoe kunnen de woonlasten zo beperkt mogelijk gehouden worden, en wat is er voor nodig om kosten en kwaliteit in balans te brengen. Dit gaat verder dan alleen de huur, maar ook de overige woonlasten (met name energie) horen daarbij.

Als tweede moet de oplossing gezocht worden in’ verantwoorde woningen’. Dit betekent zoveel als dat het goede woningen zijn, afgestemd op de huurder en met zo min mogelijk impact op de omgeving. Onder meer comfortabel en gezond zijn hier kenmerken van. Een ander kenmerk wordt vaak al samengevat onder duurzaamheid. Het gaat dan om energie (en woonlasten) maar ook over materialen, materiaalgebruik of juist afvalproductie. Niet voor niets dat steeds meer corporaties en organisaties ‘The Natural Step’ (1) volgen om hun beleid hieromtrent vorm te geven. Het is een samenspel tussen alle kwaliteiten dat een verantwoorde woning geeft. Enkel focussen op energieverbruik is niet voldoende, net als alleen focussen op verantwoord materiaal of gebruik. Het is de manier waarop gebruik, ontwerp en invulling van het gebruik en ontwerp, samen leiden tot een verantwoorde woning (2).
Als derde is er behoefte aan een ‘passende woning’. Het lijkt alsof ‘betaalbaar’ en ‘primaire doelgroep’ enkel leidt tot eenheidsworst, alles behalve dat. Er is nog steeds behoefte aan woningen voor gezinnen, ouderen, alleenstaanden en 1-2 persoonshuishoudens. Binnen de corporaties sector is de trend steeds meer naar 1-2 persoonshuishoudens verschoven. Maar ook daar zijn individuele behoeftes die ingevuld kunnen worden en waar het onderscheidende binnen de voorraad in aangebracht kan worden. Denk aan starters, gescheiden gezinnen, vijftigers, ouderen, ieder met specifieke woonwensen.

Zo opsommend is de ideale corporatiewoning betaalbaar, verantwoord en voorzien van keuzemogelijkheden. Zo eenvoudig is het helaas niet. Het is telkens zoeken naar de kansen die de huidige voorraad (woning) biedt, om vervolgens de mogelijkheden tegen elkaar af te zetten (3). Welke ingreep is er nodig (omvang), maar ook op welke manier wordt die kwaliteit aangebracht (bijvoorbeeld bij mutatie, renovatie of juist vraaggestuurd). Daarbij vormen de kosten en de aangebracht kwaliteit de twee belangrijkste afwegingscriteria. Bij het beschouwen van de mogelijkheden moeten we vooruit kijken en zien welke kansen er liggen om het bestaande een passende kans te geven. Wat hebben we, en hoe gaan we dat wat er is zo effectief mogelijk inzetten.


Bronnen:

(1) The Natural Step
(2) Trias Solida, Haico van Nunen, www.levensduur-denken.nl 5 juni 2013
(3) in 2014 verschijnt het ‘Essay, woningtype als onderscheidend vermogen’ waarin de mogelijkheden van de bestaande voorraad worden geïllustreerd.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Renovatie en onderhoud, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor Kansen om vooruit te kijken

Je kunt niet meer reageren!