Bestaande Woning Bouw


Kennis vanuit het verleden

3 februari, 2015 | door Yuri van Bergen

Serie over Alliantie+ verbeteren à la carte -2-

Door: Yuri van Bergen en Roel Simons

In het begin van deze eeuw is duidelijk geworden dat de nieuwbouw een minder groot aandeel van de bouwproductie zal uitmaken en dat de focus meer op het onderhouden en verbeteren van onze voorraad komt te liggen (1). In de twintigste eeuw was de ontwikkeling in het bouwen vooral gericht op goedkoper, meer en beter. Het onderhouden en verbeteren van onze bestaande woningvoorraad wordt een steeds belangrijker opgave. Het is daarom zinvol eerst terug te kijken naar de vorige eeuw, waarin onze woningvoorraad voor het grootste deel is opgebouwd.

Vanaf 1900 was het de opgave om de woonomstandigheden sterk te verbeteren, de sociale woningbouw was geboren en er ontstonden tuinsteden tot aan de Tweede Wereldoorlog. In deze tijd lag het accent bij het optimaliseren van het ontwerp, waarbij kosten werden gereduceerd, plattegronden ontwikkeld en nieuwe bouwmethoden verkend (2).
Na de Tweede Wereldoorlog was het grote woningtekort de motor voor een ongekend hoge productie van woningen. Efficiëntie van de productie stond centraal en er werd in grote series gebouwd, de systeembouw kwam op.
In de jaren zeventig kwam er meer aandacht voor de bewoner, de bewoner emancipeerde en participeerde en architecten richtten zich op de bouwmethodiek om meer variatie in het wonen mogelijk te maken (3).
Met de komst van de Vinex-wijken werd er een periode gemarkeerd waarin het accent verschoof naar koopwoningen en keuzevrijheid centraal kwam te staan.

Met de verschuiving van de aandacht van nieuwbouw naar de bestaande voorraad, met de steeds verder individualiserende maatschappij op de achtergrond, worden aspecten als maatwerk en vervangbaarheid belangrijker. Door niet naar de woning als geheel te kijken, maar naar componenten, is er meer overeenkomst in de voorraad te ontdekken en de grote opgave beter te structureren. Bij componenten is het mogelijk om met de toeleverende industrieën een aanbod te ontwikkelen dat breed én op maat toepasbaar is. Voorop staat dat de bewoner moet kunnen kiezen (4).

De Alliantie+ is een initiatief van de BouwhulpGroep uit Eindhoven dat inspeelt op deze ontwikkeling. Met zorgvuldig opgebouwde kennis uit het verleden is er zeven jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van een nieuw aanbod op basis van de ervaring in het eigen werkgebied. Met deze ervaring is een andere kijk op de woningvoorraad ontwikkeld (5).Een aanbod dat een seriematig antwoord geeft op maatwerk en vervangbaarheid.


Bronnen/verwijzingen:

(1) ‘Een woningbouwopgave groter dan ooit’, Martin Liebregts en Jelle Persoon, kennisbank Bestaandewoningbouw.nl, 5 januari 2009
(2) ‘De industrialisatie van de bouw, een honderdjarig ideaalbeeld’, Martin Liebregts, Hollands-ontwerp.nl, 31 oktober 2013
(3) Onder meer de SAR-gedachte ontstond in die tijd
(4) ‘De vijf golven van industrialisatie en woningbouw’, Yuri van Bergen, kennisbank Bestaandewoningbouw.nl, 8 januari 2015
(5) ‘Een merk voor verandering is op komst’, Yuri van Bergen en Roel Simons, kennisbank Bestaandewonignbouw.nl, 28 januari 2015,

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Alliantie+, Bewoners aan de knoppen, Componenten, Serie van één| 1 Reactie »

Een reactie op “Kennis vanuit het verleden”

  1. Reactie door: Nelle 16 mei, 2016 om 10:46

    ohhhhh, this is scary, cuz Mom is thinking about leaving Windows to move to a Mac just cuz she thinks it will help her do my bloggy better and easier. She doesn’t know Photo Shop, we do have Elements 10 of PC, but Mom about passed out trying to understand what a mask is…so she quit. She sure does want to try the Ma0v#823c;.Sav&y