Bestaande Woning Bouw


Kersverse ‘woonindustrie’ maakt woningcorporaties overbodig, Of toch niet?

4 december, 2012 | door Wim van den Bergh

Over het jaar korten en lengen de dagen. Ieder jaar weer opnieuw. Een regering stapt op en een volgend kabinet treedt weer aan. Het zijn wetmatigheden. In het nieuwe regeerakkoord staat dat er een speciale belasting komt die alle woningcorporaties samen 2 miljard euro per jaar gaat kosten. Het WSW borgt geen nieuwe leningen meer en corporaties kunnen geen (nieuw)bouwactiviteiten meer financieren. De bouwsector valt volledig stil. Iedereen schreeuwt moord en brand. Maar is het werkelijk wel zo rampzalig, of biedt de situatie juist kansen voor een nieuwe woonindustrie?

Met buitengewone belangstelling volg ik de ontwikkelingen op het gebied van conceptueel bouwen, passief bouwen, IDF enzovoort, enzovoort. Vooruitstrevende bewegingen die op allerlei manieren worden gecombineerd met verschillende aspecten van flexibiliteit, energiekwaliteit, nultredenprincipes en domotica. Ook de vormen waarin wordt aanbesteed variëren enorm. Van traditioneel, prestatie inkoop, ketensamenwerkingsvormen tot co creatie en dergelijke. Maar van echte doorbraken kun je niet spreken. Tot voor kort dan.

Want woningcorporatie Portaal slaagde er medio 2012 in ca. 35 partijen te triggeren om een energie-nota-loze woning te ontwikkelen en aan te bieden. Acht partijen presenteerden hun oplossing op 22 november jl. Vijf daarvan mogen ieder een tiental energie-nota-loze woningen gaan bouwen.

Gemiddeld praten we hier over woningen van 400m3 met berging, waar de klant c.q. opdrachtgever  bij wordt betrokken voor een bedrag van ongeveer  € 155.000 inclusief BTW en inclusief € 20.000, – grondkosten.  Een aantal woningen zal gezamenlijk met de uiteindelijke huurder worden ingevuld. Verder zijn er in een aantal voorstellen Turn Too producten meegenomen in de kostprijs. Denk aan een wasmachine, droger, afzuigkap, koelkasten kookplaat met een bijzonder laag energieverbruik.                  

Het nieuwe huis van de toekomst
Ik denk dat we hier te maken hebben met een werkelijke doorbraak naar echte productiestromen van energie-nota-loze woningen van de toekomst. De vijf overblijvende partijen doen met deze integrale ontwikkeling recht aan hun focus op het beheersen van de woonlasten. Zij stellen de gebruiker centraal en spelen met het complete product en de enorme structurele verlaging van de kostprijs, nog meer dan voorheen in op de klantvraag. Kortom, hier is sprake van een ware revolutie.

Als de corporatiesector op deze ontwikkeling niet actief inspeelt en verzuimt om zelf met deze mogelijkheden aan de slag te gaan, zullen andere partijen hier vast en zeker wel op inspringen. Er hoeft slechts één investeerder op te staan en deze revolutionaire productiestromen te lease, te huur dan wel te koop aan te bieden en een nieuwe woonindustrie is geboren. Met dit soort kostprijzen is er serieus rendement te behalen met standaard financiering zonder de waarborgen zoals de corporatiesector die kent.

Gemeenten zullen in de rij staan om met de nieuwe aanbieders, nieuwbouw te laten ontwikkelen op de al deels afgewaardeerde gemeentelijke uitbreidingslocaties. En dat tegen sterk concurrerende prijzen die zijn gefocust op de totale woonlasten. Het bestaande bezit blijft dan als een slechte erfenis achter bij de corporatiesector en de bestaande particuliere woningeigenaren in de wijken en buurten.

Een antwoord van corporaties kan zijn dat ze deze ontwikkeling stimuleren en een verdere structurele verlaging van de stichtingskosten nastreven. Daarmee kan ook een reguliere financiering uit de markt worden gehaald. De fabel onrendabel is dan om zeep. Een deel van het verlagen van de stichtingskosten (extra energiebesparende zaken zoals pv panelen en witgoed A+++) kan worden terugverdiend door warmte/energie tegen een lagere dan de reguliere prijs te leveren aan de klant. De totale woonlasten blijven in dat geval betaalbaar. Als de corpo’s deze nieuwbouwontwikkeling combineren met de kwalitatieve vervanging van hun slechtere voorraad dan wisselen ze lagere WOZ waardes met hogere!

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Kosten, Kwaliteiten, Productinnovatie, Wonen| Reacties uitgeschakeld voor Kersverse ‘woonindustrie’ maakt woningcorporaties overbodig, Of toch niet?

Je kunt niet meer reageren!