Bestaande Woning Bouw


(Klimaat)bewust bouwen

24 september, 2012 | door Haico van Nunen

(Klimaat)bewust bouwen is een opgave die op vele terreinen wordt gesteld. er zijn vele wegen die naar Rome leiden en ook voor klimaat bewust bouwen is er niet een oplossing. In antwoord op de vraag van de Belgische Federatie Aluminium Constructeurs is er een presentatie verzorgd¬†tijdens¬†de ¬†thema-avond ‚Äô Klimaatbewust bouwen met aluminium : kritisch kijken naar actief versus passief bouwen‚Äô. De steeds strenger wordende eisen (en wensen) op het gebied van energiebesparing zorgen voor een zoektocht naar de manier waarop men klimaatbewust kan bouwen. Passief bouwen, actief bouwen, energie neutraal bouwen zijn voorbeelden van de oplossingen waar men dan aan denkt. Klimaatbewust bouwen geldt voor de nieuwbouw, maar juist ook voor de bestaande bouw. Zowel in Nederland als in Belgi√ꬆ geldt dat er juist in de bestaande bouw nog een hele opgave ligt te wachten. Een doorkijk over vijfentwintig jaar leert dat meer dan 80% van de woningen op dat moment ouder is dan vijfentwintig jaar en gemiddeld een keer per vijftien jaar aan werkzaamheden toe zijn. Dat is een jaarlijkse onderhoud- en renovatieopgave van 230.000 woningen (Belgi√ę) tot ongeveer 430.000 woningen in Nederland. Klimaatbewust bouwen moet zich dan ook niet alleen richten op nieuwbouw, maar zeker ook op de bestaande bouw. De vraag is dan ook welke producten of componenten er voor die opgave nodig zijn?

In deze presentatie wordt achtereenvolgens stil gestaan bij een aantal onderwerpen, te beginnen met de renovatiemarkt. Waarom is juist de renovatiemarkt interessant? Onder de noemer levensduur-denken wordt verder ingegaan op het ritme van de cycli¬† van onderhoud en vervanging. De levensduur van de woning staat hier centraal, en hoe hier in de tijd een invulling aan gegeven kan worden die aansluit bij de gebruikers. Indien men de renovatie markt en levensduur-denken als uitgangspunt neemt, dan biedt dit ruimte voor duurzaamheid. Hierbij gaat duurzaamheid verder dan enkel energie, ook materialen verdienen hier een rol in. Indien de milieubelasting van een gebouw over zijn volledige levensduur van 120 jaar wordt bekeken, dan wordt ongeveer de helft hiervan veroorzaakt door materialen. Het (klimaat)bewust omgaan hiermee zorgt voor een duurzaam gebouw. Als voorbeeld wordt ‚ÄėActive House‚Äô getoond. In dit project is niet enkel de energieambitie leidend, verschillende prestaties zoals licht, gezondheid, comfort komen hier bij elkaar in een renovatieproject.

Tot slot wordt er een blik in de toekomst geworpen. Waar gaat de renovatiemarkt naartoe? De renovatieopgave wordt groter, maar wel met meer eigenheid. Om hieraan te voldoen biedt de serie van één de mogelijkheid. Werken met project overstijgende oplossingen, waarbij er meer kwaliteit kan worden geleverd tegen een lagere prijs. Er wordt gezocht naar standaardisatie, maar met maatwerk. De project omvang is één woning, waardoor er veel mogelijk is. Met dit soort oplossingen is het mogelijk om klimaatbewust te bouwen.

De gehele presentatie bekijken? Klik hier.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Duurzaamheid, Kwaliteiten, Voorraad| 2 Reacties »

2 Reacties op “(Klimaat)bewust bouwen”

 1. Reactie door: louis Hiddes 25 september, 2012 om 08:18

  Beste Haico,
  waarom denken mensen bij energie neutraal en klimaatbewust alleen maar aan het aanpakken van de woning – wij hebben voldoende warmte en koude in de gebouwde omgeving alleen op het verkeerde moment- het is maximaal maar 25 dagen per jaar echt koud en als het 25 dagen per jaar echt warm is zijn wij dolblij.
  Het grootste deel van het jaar is het in de ochtend koud en in de middag warm, zijn wij niet in staat dat beter te benutten, de warmte van de middag gebruiken in de avond en de ochtend en de koude te gebruiken in de middag.
  Wij moeten energiesystemen ontwikkelen waarbij wij warmte en koude kunnen opslaan of vasthouden in het casco en onderling uitwisselen. Met 25 graden kan ik al een woning verwarmen.
  Dat wil niet zeggen dat je niets aan de woning moet doen, maar dat wat het beste past en verantwoord is.
  De aanpak van de gehele gebouwde omgeving – energieneutraal in Heerlen naar alles op gebouwniveau kost 3 mlijard euro( prijspeil 2012) en moet worden opgebracht door hogere huur en vergoeding voor de bespaarde energielasten (een moeilijke opgave) de gehele gebouwde omgeving 1e stap op gebouwniveau en 2e stap duurzame warmte en koude kost totaal 1,7 miljard een iets hogere huur en het betalen van de verbruikte energiekosten.

 2. Reactie door: tadalafil 2 juli, 2015 om 15:00

  Hello!