Bestaande Woning Bouw


kosten energiebesparing gedekt?

2 april, 2009 | door Dyon Noy

Veel corporaties hebben inmiddels hun doel bepaald. Per complex zijn de energiebesparende maatregelen voor het komende decennium bekend. Ambities zijn gecommuniceerd met huurders en belanghouders. De complimenten zijn in ontvangst genomen voor het oppakken van de handschoen, voor de aandacht voor terugdringing van woonlasten en voor de bijdrage aan oplossing van het milieuvraagstuk. Maar daarna komt de ontnuchtering. Het reisdoel is bekend, maar wat is de optimale route? Best ingewikkeld. Een omvangrijke opgave ligt nu op het bordje van de corporatie. Hoe kom je de hooggespannen verwachtingen na? Waar te beginnen? Hoe te organiseren? En niet in het minst de vraag hoe grip te krijgen op de financi√ęle gevolgen?

Mogelijkheden

Er is een veelheid aan mogelijkheden ter dekking van kosten van energiebesparende maatregelen. Iedere corporatie gaat hier anders mee om. Soms is een beperkte dekking mogelijk vanuit subsidies. Of vindt vergoeding plaats vanuit reguliere exploitatie. Zeker denkbaar als energiebesparende maatregelen met geen of relatief geringe meerkosten te integreren zijn in regulier planmatig onderhoud. In andere situaties is er sprake van activeren in combinatie met een huurverhoging. Innovatieve constructies blijven meestal ver buiten het bereik. Denk aan financiering van energiebesparing aan collectieve installaties via de energierekening bij gelijktijdige verlaging van die energienota. Of afrekening ineens met de bewoner bij ‚Äėplug and play‚Äô voorzieningen zoals zonneboilers en PV-panelen.

Drietrapstactiek

Uitgangspunt bij bepaling van dekking per maatregel en per complex is de drietrapstactiek. √Č√©n: zoek optimale dekking in de vorm van subsidies en fiscale mogelijkheden. Momenteel is er volop beweging op deze gebieden. Twee: verlaag of beperk de kosten. Denk aan effici√ęnte uitvoeringsmethoden, slimme inkoop en samenvoeging met bestaande ingrepen aan het vastgoed, waardoor zowel de uitvoerings- als de aansturingskosten verminderen. Drie: optimaliseer de opbrengsten. Verhoging van bedrijfswaarde door levensduurverlenging en/of verhoging van de huur. Tegenover de (gegarandeerde) energielastenverlaging kan een huurverhoging staan. Weeg de verschillende mogelijkheden onderling goed af. In √©√©n keer bij zittende huurders? Logisch bij een projectmatige aanpak. Bij mutaties? D√© keuze bij verbetering in lege woningen. Of op zeer lange termijn wanneer VROM ooit weer ruimte toestaat voor huurbeleid via de woningwaardering? Benut de drietrapstactiek voor helder zicht op dekking van kosten van energiebesparing.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Duurzaamheid, Kwaliteiten, Proces| 1 Reactie »

Een reactie op “kosten energiebesparing gedekt?”

  1. Reactie door: online 11 januari, 2016 om 02:37

    Hello!