Bestaande Woning Bouw


Kyoto, Durban of Ulft?

15 december, 2011 | door Dyon Noy

De Achterhoekse plaats Ulft tussen die miljoenensteden in Japan en Zuid Afrika? Iets met broeikaseffect? Kyoto verwierf in 1997 bekendheid vanwege mondiale klimaatafspraken. Maar China en de Verenigde Staten tekenden nooit. Bovendien stapte deze week Canada uit. De boete voor het niet naleven van afspraken is te hoog. Vorige week lukte het de wereldgemeenschap evenmin om in Durban tot een passend vervolg op de afspraken van Kyoto te komen.

Nederland

Het beeld van onze nationale ambities op milieugebied is niet veel zonniger. Na het afzwakken van landelijke doelen voor CO2-reductie, vervolgde de huidige regering met bevriezing van groenfinanciering. De vervolgstappen middels blok-voor-blok regeling en green deals hebben meer weg van doekjes voor het bloeden. Geen gericht Nederlands beleid voor terugdringing van broeikasgassen. Verhoging van de maximumsnelheid op snelwegen krijgt momenteel wel alle aandacht. Zwaar weer voor het milieu. Kind van de rekening bij de actuele economische tegenwind. Genoeg reden voor cynisme?

Eitje

Aanpak van het milieuvraagstuk via ge- en verboden als extreem moeizaam traject. De zwakste schakel bepaalt immers de sterkte van de keten. En¬†daardoor het lage tempo. Weinig hoopgevend. Meer effect hebben dan enerzijds marktwerking en anderzijds de vele vrijwillige initiatieven vanuit de samenleving zelf. Iets dergelijks is zichtbaar in de corporatiesector. De echte discussie gaat niet over de ondergrens. Zoals het besparingsdoel van 20% volgens het Convenant Energiebesparing corporatiesector in de periode 2008 ‚Äď 2018. Een eitje namelijk. Of¬†stapsgewijze verlaging van de EPC voor nieuwbouw naar0 in 2020. Een gegeven immers.

Ulft

De echte belangrijke initiatieven schieten als paddestoelen uit de grond. In nauwe samenwerking tussen corporaties en marktpartijen. In het belang van milieu en betaalbaarheid van het wonen voor de weinig draagkrachtige doelgroep. Zonder dwang van bovenaf. Warmte uit zeewater in Den Haag. Passieve woningen in Kerkrade. Energieneutrale woningen in Ulft. En ga zo maar door.  Niks cynisme. Alle reden voor vertrouwen in een toekomstige duurzame energievoorziening voor het corporatiebezit.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Duurzaamheid, Proces| Reacties uitgeschakeld voor Kyoto, Durban of Ulft?

Je kunt niet meer reageren!