Bestaande Woning Bouw


Lessen voor efficiency

20 juni, 2007 | door Dyon Noy

Benchmarks verschaffen meestal inzicht in de hoogte van de verschillende onderdelen van de bedrijfslasten. Allerlei vergelijkingen zijn mogelijk. Met landelijke en regionale gemiddelden of met corporaties in dezelfde grootteklasse. De antwoorden geven wel een beoordeling, maar geen verklaring. Kunnen benchmarks toch afwijkende bedrijfslasten verklaren? De Benchmark Bedrijfsproces van Atriensis kijkt wel achter cijfers. Dus niet alleen een vergelijking, maar ook een verklaring met concrete lessen voor de efficiency!

woningbouw jaren vijftig

Onderhoudskosten vormen de hoogste post binnen de bedrijfslasten: ruim 40%. Hoe brengt een benchmark de efficiency van de corporatie in beeld? Een eerste oppervlakkige beoordeling kijkt naar aspecten als het aantal leveranciers, het aantal orders en het aantal facturen. Waarom? Een groot aantal leveranciers met lage order- en factuurbedragen duidt op weinig gestroomlijnde inkoopprocessen, veel managementaandacht en gering inkoopvoordeel door kleine volumes. Een meer diepgaande beoordeling kijkt naar de beleidscyclus. Zijn onderhoudsplanningen afgestemd op het strategisch voorraadbeheer? Is er inkoopbeleid? Heeft de corporatie een strategische visie op contractvorming met prestatiecomponenten?

Overige bedrijfslasten 

De overige bedrijfslasten komen met 37% op de tweede plaats. Ook hier gaat het veelal om inkoop. En dus geldt ook hiervoor dat een oppervlakkige analyse zich richt op aantal leveranciers, order- en factuurbedragen. Meer diepgang ontstaat als de het inkoopbeleid onder de loep ligt. Centralisatie van inkoop, prestatieprikkels voor leveranciers en terugdringing van managementaandacht of mogelijkheden van doorbelasting.

beschermd wonen

De loonkostenontwikkeling heeft politiek de meeste aandacht gekregen. Deze post komt met 23% op de derde plaats. Alleen een beoordeling van de bedrijfsvoering levert aanwijzingen op voor efficiencyverbetering. Denk aan het personeelsbeleid, de automatisering of organisatieontwikkeling. Inmiddels hebben veel corporaties de Benchmark Bedrijfsproces van Atriensis vertrouwelijk via het web ingevuld. Over het algemeen zijn het personeelsbeleid en het strategisch voorraadbeheer met de vertaling naar onderhoud prima in orde.

Achterstallig onderhoud? 

Op terreinen als automatisering en daarmee samenhangende administratieve processen is meestal nog winst te boeken. Op het gebied van inkoop is helaas ronduit sprake van ‚Äėachterstallig onderhoud‚Äô. Met heldere inkoopprocedures, centralisatie van inkoop en terugdringing van overbodig administratief werk is nog een flinke efficiencyverbetering mogelijk.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Kosten, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor Lessen voor efficiency

Je kunt niet meer reageren!