Bestaande Woning Bouw


Loonkosten onder het vergrootglas

13 juli, 2010 | door Dyon Noy

Het CFV [pdf|498Kb] noemt de stijging van bedrijfslasten de meest in het oog springende ontwikkeling van de afgelopen periode. Beteugeling van die stijging is cruciaal voor de corporatiesector. Oplossingsrichtingen? Onderhoud is sober en doelmatig. Een inkoopplan draagt bij aan optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit van alle inkoop. En de werkorganisatie opereert ‘lean en mean’.


Werkorganisatie

Vanaf 2004 zijn de netto bedrijfslasten tot en met 2008 per verhuureenheid gestegen met 32,8%. De cumulatieve inflatie over die periode bedroeg slechts 8,4%. Het CFV vermoedt verklaringen voor overmatige bedrijfslasten in de hoek van die werkorganisatie. ‚ÄėStijgende loonkosten door een verbeterende CAO. Uitbreiding van het personeelsbestand. Toename van de opgave. Mogelijke ineffici√ęntie.‚Äô Benchmarks wijzen op forse verschillen in loonkosten tussen corporaties onderling zonder verklaring vanuit de geleverde prestaties. Reductie van loonkosten is zinloos zonder een helder ondernemingsplan. De werkorganisatie is nu eenmaal h√©t middel om in dat plan vastgelegde visie en missie te realiseren.

Principekeuzen

Een viertal principekeuzen in alle situaties:

  1. Schaalgrootte. Uiteraard hebben grote corporaties nu heel wat uit te leggen. Niet alleen blijkt de formatie verhoudingsgewijs bij schaalvergroting te stijgen, maar ook de gemiddelde loonkosten per medewerker. Zijn desondanks relatief lagere loonkosten bij een hoger kwaliteitsniveau na fusies mogelijk?
  2. Kerntaken: kwalitatief. Vaart de corporatie wel bij generalisten en huurt het op afroep specialisten in? Denk aan juridische expertise, communicatie of projectontwikkeling. Of heeft de corporatie baat bij de permanente beschikbaarheid in eigen huis van de nodige specialismen?
  3. Kerntaken: kwantitatief. Beschikt de corporatie over voldoende vaste capaciteit, zodat alleen in uitzonderlijke situaties inleen vereist is? Met als risico dat er periodiek sprake van ‚Äďvaak verborgen- overcapaciteit is. Of is er een kernbezetting? Marktpartijen vullen permanent of periodiek capaciteitstekorten aan. Bekend voorbeeld is het bouwbedrijf dat bij capaciteitstekort vaklieden van de corporatie ondersteunt of volledig vervangt.
  4. Allianties met de markt. Richt de corporatie zich op controle en regie? Bedrijven zijn leveranciers die tegen de laagst denkbare prijs voldoen aan gedetailleerde specificaties. Of zoekt de corporatie partners op basis van omschrijving van gewenste prestaties en integrale dienstverlening? Ontzorging en daarmee reductie van loonkosten spelen een grote rol. Bijvoorbeeld het reparatiebedrijf dat huurders rechtstreeks belt, keurige managementinformatie oplevert en een papierwinkel vermijdt. Outsourcing ter verhoging van klanttevredenheid.

Vier vragen zonder vaste antwoorden vooraf. Corporaties moeten bewuste keuzen maken om de balans tussen personeelskosten en de bijdrage van het apparaat aan ondernemingsdoelen te optimaliseren.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Kosten, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor Loonkosten onder het vergrootglas

Je kunt niet meer reageren!