Bestaande Woning Bouw


Martin liebregts

19 november, 2014 | door Andre Thomsen

– Deze column is eerder geplaatst op renovatie totaal –

Begin jaren zeventig. Het kabinet de Jong meldt het einde van de naoorlogse woningnood. Nederland was dan al 25 jaar bezig met de wederopbouw Рin feite een nieuwbouw-explosie als gevolg van het gecombineerde effect van de oorlogs¬schade, de bouwachterstand door de crisis in de jaren dertig en Рvooral Рde naoorlogse geboorte-explosie van de baby-boom-generatie.
Bouwen is in die tijd synoniem met grote bouwstromen van eengezins-rijtjeswoningen en vierlaagse portieketageblokken op grasland waarop nog maar kort daarvoor koeien graasden. Eind jaren zestig kookt de wederopbouwwoede ook over op de bestaande stad, die eveneens beschouwd wordt als bouwland dat na sloop kan worden herverkaveld met vierbaans verkeersdoorbraken, winkelcentra en hoogbouw.
Maar een jonge generatie aanstormende architecten en bouwkundig ingenieurs begint zich daar tegen af te zetten. Ge√Įnspireerd door de Frankfurter Schule en het Parijse studentenprotest van 1968 stellen zij de vraag centraal: Hoezo bouwen? Bouwen is geen doel op zich, bouwen moet in dienst staan van het gebruik; bouwers moeten zich dienstbaar maken aan de gebruiker. En zo ontstond Bouwhulp, een groep bevlogen studenten van de Technische Hogeschool Eindhoven die de bouwopgave een letterlijke betekenis gaven. Martin Liebregts werd hun gezicht.

En zo leerde ik Martin kennen. Wij waren met hetzelfde bezig. Wij deelden ook de drang om ons werkgebied op een academische manier te benaderen en onze ervaring uit te zenden door er over te schrijven en anderen te enthousiasmeren. In plaats van de confrontatie koos Martin daarbij voor de ingenieursrol: praktisch resultaat, en met succes. Bouwhulp werd een gerenommeerd adviesbureau dat het belang van de bewoner en gebruiker centraal bleef stellen.
Maar ook voor de renovatiesector als geheel is de rol van Martin als bevlogen inspirator van onschatbare waarde. Zijn recept was: Doen; partijen bij elkaar brengen, overtuigen en aantonen. Dat realiseerde hij onder meer door naast Bouwhulp ook de Kennisbank BestaandeWoningbouw en het vakblad Renda op te zetten en van tekst te voorzien, compleet met zijn kenmerkende zwierige schetsen.

Op woensdag 10 september overleed Martin. Bij mij en veel anderen kwam het bericht als een mokerslag. Maar zijn inspiratie blijft springlevend.
Onze opgave ligt in de bestaande woningvoorraad. De wederopbouw is aan renovatie toe; ook nieuwbouw is een voorraadopgave geworden.
Op dezelfde dag als zijn overlijden waarschuwde het Planbureau voor de Leefomgeving voor een komend overschot van koopwoningen als gevolg van de sterfte van de baby-boom-generatie. In gedachte zie ik Martin’s instemmende grijns.

André Thomsen

In elk nummer van RenovatieTotaal geeft prof. ing. Andr√© Thomsen zijn mening over een aspect van ‚Äėde renovatiewereld‚Äô. Andr√© Thomsen is als emeritus hoogleraar Woningverbetering en Woningbeheer verbonden aan het Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft en onder meer voormalig voorzitter jury Nationale Renovatie Prijs, thans Gulden Feniks.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Stedenbouw en architectuur| 1 Reactie »

Een reactie op “Martin liebregts”

  1. Reactie door: Lilyana 20 december, 2015 om 18:37

    Umm, are you really just giving this info out for noghint?