Bestaande Woning Bouw


My home is my castle of laat de vraag domineren

3 november, 2010 | door Martin Liebregts

Iedereen droomt ervan om van zijn woning zijn plekje te maken. De veel geciteerde titel ‘My home is my castle’ onderstreept dit nog eens vet. De aanbieders op de woningmarkt van bestaande en nieuwe woningen beseffen dat nog te weinig. Ze worden belemmerd door hun eigen (voor-) oordeel, die een open benadering van de opborrelende vraag en daarbij behorende innovatie in de weg staat. De bouwwereld is paternalistisch. De deskundigen – architecten, producenten, bouwers – denken te weten wat goed is voor de mens en een begrijpelijke toelichting is niet nodig. Ze vergeten in wezen hun eigen afwegingen bij de keuze van een woning en de aanpassing ervan. Of denken dat hun afweging aan een bovennatuurlijke waarde is ontleend.

BouwhulpGroep2010

Terugkeer naar de titel ‘My home is my castle’ en de betekenis voor de toekomstige ontwikkelingen in de bouw moet het besef domineren dat de bewoner poogt met zijn woning – zowel buiten als binnen – zijn identiteit en erbij behorende imago te ondersteunen. Als dat zo is, dan verwacht je ook dat in het aanbod hier bewust op ingespeeld wordt. Maar helaas de werkelijkheid is anders. Of het nu om de koopsector of de huursector gaat, nog steeds overheerst de opvatting dat je blij moet zijn dat je een woning hebt. Professionals weten precies waar je behoefte aan hebt. En zij kunnen deze houding aannemen, omdat er recent een structureel tekort was. Alles was en is te verhuren, ook een woning in TRABANT-uitvoering.

En nu het om innovatie gaat, moet de roep om de eigen invulling van de individuele bewoner niet vergeten worden. En moet in het aanbod ruimte geschapen worden om aan deze individualiteit vorm te geven. Dat houdt in dat het confectiepak niet per bouwblok of buurt gekozen behoeft te worden. Maar de keuze uit het maatschappelijk assortiment individueel kan zijn, natuurlijk blijft het zoeken naar die modus dat dingen bij elkaar passen. Eindelijk wordt wonen echt leuk en wordt hiervoor de basis gelegd bij de innovatie.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Kwaliteiten, Proces, Productinnovatie| 2 Reacties »

2 Reacties op “My home is my castle of laat de vraag domineren”

  1. Reactie door: Menno Hartsema 3 november, 2010 om 09:26

    Het klopt dat het belangrijk is dat je je prettig moet voelen in je woning. Identiteit en manier van leven (woonmilieu) zijn daarbij zeer belangrijk. Dat woningen en een buurt hier bij aansluiten is zeker belangrijk en dat er daarin geen eenheidsworst maar een keuze is is goed. Echter moeten we niet vergeten dat veel mensen niet in staat zijn (financieel) om een vrije keuze te maken in waar zij gaan wonen. Het maken van betaalbare woningen vraagt toch wel enigszins een confectie methode, we kunnen ons tenslotte niet allemaal een Armani maatpak veroorloven. Maar confectie hoeft geen Wibra te zijn het kan ook duurzaam zijn en met keuze vrijheid.

  2. Reactie door: Erna Hollander 3 november, 2010 om 15:28

    De inhoud van dit artikel sluit aan bij mijn ervaring (in het Amterdamse). Mensen willen meer zeggenschap over hoe ze wonen. In verband daarmee zie je ook een toename van de vraag naar zelfbouwkavels. De ervaringen hiermee worden overwegend als positief beoordeeld. Omdat het stimuleren van zelfbouw verschillende doelen kan dienen, waaronder het nog enigszins op peil houden van de woningproductie worden er steeds meer locaties voor beschikbaar gesteld en wordt er ook steeds meer energie gestoken in het faciliteren van die particulier. Dit laatste wordt de gemeenten die daar actief mee bezig zijn (Almere!) door de ontwikkelende partijen dan weer niet in dank afgenomen. Maar ook de ontwikkelende partijen of corporaties zouden een rol kunnen spelen in het begeleiden van de particulieren bij het realiseren van hun droomkasteel.