Bestaande Woning Bouw


niets doen is verspilling

3 april, 2008 | door Martin Liebregts

Tijdens de bouw RAI is op 2 april het Do it! congres georganiseerd door de projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw (DEPW). Onderwerp van discussie van het congres is de huidige stand van zaken met betrekking tot de Nederlandse woningvoorraad. Aan de hand van een aantal voorbeeldprojecten wordt een greep uit de Nederlandse voorraad getoond. Er zijn zeven miljoen woningen in Nederland, waarin de vraag naar kwaliteit verandert. Individualiteit, comfort en grootte zijn belangrijke kwaliteiten. Daar komt bij dat het huidig gemiddelde energielabel van de woningen voor 1990 een ‘D’ of een ‘E’ is, terwijl de meeste woningen (zij het met enige inspanningen) op label ‘A’ te krijgen zijn.
Martin Liebregts zorgt tijdens de bijeenkomst voor een spiegel voor de getoonde projecten: wat zijn de algemene problemen van het woningtype, wat is de omvang van deze woningen ten opzichte van de totale voorraad en wat zijn de potenties van deze woningen. Zijn er oplossingen die vaker toe te passen zijn, en zijn er maatregelen die beter achterwege gelaten kunnen worden. Hierbij wordt er gekeken naar de eengezinswoningen, portiekwoningen en galerijwoningen.

presentatie

Recent is uit een enquête onder experts gebleken dat de te verwachten levensduur van een woning ongeveer 120 jaar is. Daar komt bij dat met de huidige bouwcapaciteit het meer dan 100 jaar zal duren om gebouwen te vernieuwen. Renovatie neemt daarom een belangrijke plek in om woningen op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen.

Het is van belang de kwaliteiten te kunnen beoordelen. Zonder kader is het moeilijk om het gewenste eindplaatje op te stellen. Met een duurzaamheidtoets is het mogelijk om het eindplaatje te formuleren op het gebied van duurzaamheid. Het laat zien waar men staat, maar ook waar men naar toe wil. Als duidelijk is wat men voor ogen heeft kan men de ingreep er bij zoeken.

Dat zoeken is niet altijd eenvoudig, er moet een afstemming komen tussen de vraag wat bewoners willen en het aanbod dat er is. Componentrenovatie is een mogelijkheid om in een keer een (ge)bouwdeel te vervangen. Bovendien leent het zich bij uitstek voor het optimaliseren van de productie op maat. Daarmee zou het wel eens de toekomst van de renovatie kunnen worden.

De afbeeldingen bij het verhaal kunt u hier [4.0Mb] downloaden.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Duurzaamheid, Renovatie en onderhoud, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor niets doen is verspilling

Je kunt niet meer reageren!