Bestaande Woning Bouw


Nieuwe samenwerkingsvormen als panacee?

1 oktober, 2012 | door Dyon Noy

Prestatiegerichte samenwerking, ketenintegratie of ketensamenwerking. Publicaties en symposia over allerlei nieuwe samenwerkingsvormen overspoelen de sector. Hoor je er nog wel bij als je ‚Äėtraditioneel‚Äô op de laagste prijs aanbesteedt? Doe mee aan de enquete over ketensamenwerking bij energiebesparing voor woningcorporaties. Krijg hierdoor inzicht waar u staat in vergelijking met anderen in de sector. Tien minuten van uw tijd. Deelname tot 12 oktober 2012. U ontvangt hierna de rapportage met vergelijking van uw corporatie met anderen in de sector.

Panacee

Ook bij energiebesparing speelt de roep om ketensamenwerking. Ketensamenwerking als panacee: een mythisch geneesmiddel dat elke denkbare kwaal geneest Levert ketensamenwerking minder werkdruk bij de corporatie op? Leidt ketensamenwerking tot meer kwaliteit bij liefst lagere uitgaven? Voorstanders van ketensamenwerking sommen steevast dezelfde trits aan manco’s op van de traditionele werkwijze. Bij selectie op laagste prijs is er helemaal geen sprake van optimale kosten. Meerdere oorzaken liggen hieraan ten grondslag. Hoge offertekosten. Daarnaast ontstaan plannen volledig van achter de tekentafel zonder helder zicht op uitvoerbaarheid. Hierdoor lopen faalkosten soms tot wel 10% op. Het ontbreekt aan synergie bij traditioneel contracteren. Wel degelijk aanwezig volgens de adepten bij ketensamenwerking. Denk aan ontzorging van de corporatie of aan voordelen in de exploitatie door slimmere keuzes aan de voorkant.

Ketensamenwerking

Twee invalshoeken voor ketensamenwerking bij energiebesparing. Ketensamenwerking in alleen de ontwerpfase of ook tijdens de exploitatie. In die eerste situatie specificeert de corporatie bij aanvang de te bereiken resultaten bij oplevering. Prestatie-eisen aan energiezuinigheid, zeggenschap voor bewoners in het planproces, minimaal deelnamepercentage, rapportages, overlastbeperking en te bereiken klanttevredenheid. Zeker zo uitdagend is ketensamenwerking in de exploitatiefase. Hierbij stelt de corporatie vooraf randvoorwaarden vanuit de toekomstige exploitatie. Niet alleen de aanschaf, maar ook het onderhoud van bouw- en installatiecomponenten bij de marktpartij. Of afspraken over te realiseren energiebesparing en zelfs gedragsaanpassing door bewoners zijn hier illustraties van.

 Startblokken

Is de markt klaar voor ketensamenwerking bij energiebesparing? Helaas zijn weinig bedrijven nu al zover. Maar corporaties versnellen natuurlijk dit professionaliseringsproces door de markt met prestatiegerichte vragen te bestoken. Een andere vraag is of corporaties zelf in de startblokken staan voor ketensamenwerking. Loslaten en specificaties met prestaties formuleren in plaats van oplossingen. Ook hier geldt dat de enige oplossing is om gewoon te starten. Leg de te bereiken doelen eerst goed vast. Begin in het klein. Evalueer resultaten en deel ervaringen met andere corporaties. Zodat het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden wordt. Of doe mee aan de enquete over ketensamenwerking voor woningcorporaties. Leer daardoor waar u staat in vergelijking met anderen in de sector.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Duurzaamheid, Kosten, Proces| 1 Reactie »

Een reactie op “Nieuwe samenwerkingsvormen als panacee?”

  1. Reactie door: http://www./ 13 februari, 2017 om 19:53

    “Somewhere, someone needs to make money in order to sustain it”. I believe in open content, but worry like you about the sustainability of the tools that tend to go with. The free tools we see today survive either through advertising or a pay-for-enhanced-service model (although we’re still trying to ascertain the Twitter business model). There is a business model to support the “free” that we receive.We can vision a world where there is no admission ticket to the content, but I can’t vision a world where the house it resides in is self-supporting. Can you?