Bestaande Woning Bouw


Op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor het gebruik

13 juni, 2014 | door Martin Liebregts

Serie over wonen, zorgen en werken -3-

Het (her-)gebruik van bestaande verzorgingshuizen

Nu het gebruik van verzorgingshuizen afneemt, het totaal aantal plaatsen is gezakt tot beneden de 100 duizend en de komende jaren nog verder zal dalen, is het daarom van belang te bekijken wat we ermee kunnen, gezien de veranderende maatschappelijke omstandigheden en eisen ten aanzien van wonen en zorg. In principe zijn er drie benaderingen te overwegen bij herbeschouwing van verzorgingshuizen:

De woning als basis voor langer zelfstandig wonen

De kansen voor de aanpassing in de bestaande woningvoorraad liggen vooral bij de doorzonwoningen en galerijwoningen van na 1965. Deze woningtypen hebben een structuur die zich gemakkelijk passend laat maken aan de veranderende eisen ten aanzien van ruimtelijkheid, en dus mogelijkheden bieden voor zorg op maat (2), en die kansen biedt voor de combinatie wonen-werken (bijvoorbeeld de zolder).
Bij de doorzonwoning leent zich de smalle beuk voor een volledige herschikking van de ruimte, zowel boven als beneden. De entree, de trap, de badruimte en de verbinding boven-beneden (vide tot en met de zolderverdieping) kan een nieuwe invulling krijgen.
De galerijwoning, die veelal ook uit twee beuken bestaat, laat herschikking van de ruimte toe, zodat een geschikte woning ontstaat voor wonen, zorgen en eventueel werken. Met minder kamers, maar met meer ruimte.

Een structurele verandering in de vraag

De komende jaren zal door veranderingen in de huishoudenstypen – en de bijbehorende leefstijl – door de noodzaak van langer zelfstandig wonen en de verschuiving in de verhouding tussen woonplek en werkruimte, de woningplattegrond aangepast moeten kunnen worden. Naast beeld en comfort zal ruimte steeds hoger op de agenda komen te staan, om aan de veranderende wooneisen tegemoet te komen (3). Met alleen de aanpak van de schil en de keuken, douche en het toilet zijn we er niet. Het risico is zelfs groot dat nieuwe oplossingen een extra beperking geven voor de toekomst, als de huidige renovatieaanpak geen rekening houdt met het thema wonen, zorgen en werken.


Bronnen/verwijzingen
(1) Bij verzorgingshuizen gaat het in totaal om ruim 7 miljoen m2 bvo. Als hiervan de helft vrijkomt op een termijn van tien jaar, dan ligt er een grote herontwikkelingsopgave
De huidige gemiddelde boekwaarde per plaats bedraagt 37 duizend euro

(2) ‘Essay, de toekomst van de woningvoorraad’, Martin Liebregts, Eindhoven, 2014

(3) • ‘De Futura-woning: compact, ruim of luxe’, Martin Liebregts, Kennisbank Bestaandewoningbouw.nl, 9 mei 2014
• ‘De compacte Futura-woning: ruimtelijkheid en leefritme’, Martin Liebregts, Kennisbank Bestaandewoningbouw.nl, 15 mei 2014
• ‘De Futura-woning: ruimte of luxe´, Martin Liebregts, Kennisbank Bestaandewoningbouw.nl, 20 mei 2014

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Series, Stedenbouw en architectuur, Voorraad, wonen, zorgen en werken| 1 Reactie »

Een reactie op “Op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor het gebruik”

  1. Reactie door: sale 16 oktober, 2015 om 18:13

    Hello!