Bestaande Woning Bouw


OVERPEINZING: WAAR STOPT DE HERHALING EN BEGINT HET PROJECT?

2 september, 2015 | door Yuri van Bergen

Dat betaalbaarheid de grote opgave is wordt steeds zichtbaarder in de praktijk van renoveren. Door het zoeken naar nieuwe vormen van herhalen wordt in de huidige praktijk geprobeerd om ruimte voor een (her-)investering te vinden. Maar naast een optimalisatie van de onderhoudspraktijk door betere samenwerking (1) en innovatie met het benutten van toekomstige besparingen op woonlasten (2) staan er weinig lichtpuntjes aan de hemel.
Er zijn allerlei goede ideeën en er zitten zeker bruikbare initiatieven bij maar de ‘huis-tuin en keuken aanpak’ voor de gemiddelde (huur-) woning in een serie van één is er niet. Het is op dit moment nog veel de keuze uit alles of niets.

Echter de grote opgave is niet alleen betaalbaar maar betaalbaarheid en individualiteit en kwaliteit. Alleen door anders te gaan kijken naar de voorraad kan er begonnen worden met het anders denken over oplossingen. Een duidelijk voorbeeld is onze wereldberoemde uitvinding de ‘doorzonwoning’. Met zo’n 3,5 miljoen woningen vertegenwoordigt dit product bijna de helft van onze woningvoorraad (3).
Een opgave van deze omvang past natuurlijk in de traditie van beproefde technieken als industrialisatie, concepten of formules (4). Iedereen kan zich dan voorstellen dat wanneer dezelfde oplossingen (als product en of proces) zich voordoen dat na enige tijd 80 procent van de werkzaamheden nog maar 20 procent van je tijd vragen (5). En dat deze optimalisatie door herhaling benut kan worden om te blijven concurreren of misschien zelf te innoveren.

Maar wat doen we met de overige 20 procent van deze werkzaamheden? Gaan we deze weer traditioneel als project invullen en verschuiven we de risico’s dan weer naar derden? Of gaan we zelf het risico nemen en stellen we ons de opgave verder te optimaliseren?


Bronnen:
(1) ‘Van samenwerken naar samen werken: wonen in de 21ste eeuw’, Yuri van Bergen, 13 januari 2015, bestaandewoningbouw.nl
(2) Onder meer het programma ‘Stroomversnelling’ vanuit de energiesprong.
(3) ‘Essay, de toekomst van de woningvoorraad’, Martin Liebregts en Haico van Nunen, 2014
(4) ‘Conceptwoning of woningconcept?’ Haico van Nunen, Renda nr. 6 2014
(5) Het Paretoprincipe gaat er vanuit dat 80% van de uitkomsten verklaard kan worden door 20% van de oorzaken.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Componenten, Kosten, Serie van één| 2 Reacties »

2 Reacties op “OVERPEINZING: WAAR STOPT DE HERHALING EN BEGINT HET PROJECT?”

 1. Reactie door: Arie Warnaar 2 september, 2015 om 16:51

  Yuri, de opgave is dat we een manier moeten ontwikkelen om inzicht te krijgen wat de huidige gebruikers vinden hoe ze de bestaande woningvoorraad willen, maar ook kunnen (ook in €) gebruiken. Bij huurders start dit bij het aangaan van een huurcontract. (zie BW-7-203) zoals dat bij kopers start bij aangaan van het voorlopig koopcontract. Als bij de gemiddelde inkomens in 10 jaar het deel van de vaste lasten ten opzicht van het inkomen, stijgt van 50 naar 75% is de vraag wat de ontwikkeling zal zijn in de komende 10 jaar. Je vraag over de herhaalbaarheid/betaalbaarheid van het bij de tijd houden van de bestaande woningvoorraad wordt denk ik heel belangrijk.
  Groet,
  Arie Warnaar

 2. Reactie door: Louis Hiddes 3 september, 2015 om 08:29

  voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving ligt de oplossingsrichting niet en uitsluitend bij de woning zelf – kort gezegd – isoleren en duurzame opwekking – duurzame energieopwekking in de gebouwde omgeving zou ook een inzet kunnen zijn – waardeontwikkeling en leveringszekerheid zijn ook aspecten die nader moeten worden bezien bij de opgave van de bestaande voorraad
  Opmerking aan Arie – een voorlopig koopcontract bestaat – het is een koopovereenkomst met ontbindende voorwaarden.