Bestaande Woning Bouw


Personele lasten onder de loep

12 juni, 2007 | door Dyon Noy

Een gevoelig onderwerp. Zeker gezien de forse stijging van de afgelopen jaren. In Nederland vinden we het niet prettig als ons eigen salaris in de krant staat. En ook nog eens met de opmerking erbij dat de prestaties achterblijven. Hoe kom je erachter of de personele lasten te hoog of misschien wel te laag zijn?

 Eisenhowerstraat Sittard

Het CFV en Aedes analyseren de personele lasten door deze simpelweg te delen op het aantal verhuureenheden. De terechte kritiek van corporaties is dat hierbij de relatie met de feitelijke opgaven rondom het beheren en bouwen ontbreekt. Hoe zou wel meer inzicht kunnen ontstaan? Diverse corporaties legden inmiddels hun loonkostenpost onder een vergrootglas door deelname aan de benchmark van Atriensis. Dit instrument zet de werkelijke personele lasten af tegen de inspanningen en de specifieke opgave van de corporatie: de Efficiency Index. De complexiteit van te beheren portefeuille, de lokale bouwopgave én de aanvullende inspanningen in het kader van het BBSH spelen in die weging mee.

Galerijflatwoning

De evaluaties van de deelnemende corporaties aan de hand van deze benchmark hebben tot belangrijke constateringen geleid. Enkele corporaties zagen een bevestiging van hun onderbezetting. Andere corporaties moesten concluderen dat hun loonkostenpost fors te hoog lag.

Vertrouwelijkheid én diepgang 

Gelukkig leidden de vertrouwelijkheid en diepgang van de benchmark deze corporaties langs de valkuil van verdediging en ontkenning. Antwoorden volgden en dus ook oplossingen. In een aantal gevallen was er simpelweg sprake van gebrekkige rapportages. Men leverde wel degelijk forse inspanningen en ook prestaties. Maar in de verslaglegging naar de omgeving toe, de jaarrekening en het CFV, was hiervan weinig tot niets terug te vinden.

Individualiteit hoogbouw

In andere situaties bleken corporaties allerlei extra taken te verrichten zonder toereikende vergoeding. Werkzaamheden die echter ook niet onder de doelstelling vallen. Bijvoorbeeld het beheer van VVE’s en verzorgingstehuizen van derden voor symbolische vergoedingen of het niet doorbelast inzetten van de eigen service onderhoudsdienst voor huurdersonderhoud of lokale welzijnsinstellingen. Soms schortte het simpelweg aan efficiency in de eigen bedrijfsprocessen.

Meten is weten 

De Efficiency Index van Atriensis leverde voldoende aanknopingspunten voor onderbouwing of terugdringing van de personele lasten.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Kosten, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor Personele lasten onder de loep

Je kunt niet meer reageren!