Bestaande Woning Bouw


Plavei onverhard pad duurzame energie

29 juni, 2010 | door Dyon Noy

Een groot aantal corporaties heeft er recent een nieuwe tak van ondernemen bij. Opwekking, transport én levering van duurzame energie. Bij nieuwbouw, maar ook bij collectieve installaties in de bestaande voorraad. Geen onderdeel van de kerntaken volgens het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Waarom slaan woningcorporaties deze weg in?

Duurzaam
Verschillende redenen. Ten eerste de eisen aan de energieprestatie bij nieuwbouw. Het komende decennium daalt de EPC naar nul. Het is praktisch onmogelijk om dit te realiseren zonder benutting van duurzame energie. Ten tweede de almaar stijgende woonlasten. Huren in de sociale sector volgen het niveau van de inflatie. De afgelopen vijftien jaar bedroeg deze minder dan 2,5% op jaarbasis. Energietarieven stegen in dezelfde periode echter jaarlijks met ongeveer 8%. Vooral het gevolg van milieuheffingen en hogere tarieven voor fossiele brandstoffen. Investeren in duurzame energie met als doel de betaalbaarheid van het wonen. De derde reden is de verantwoordelijkheid bij te dragen aan het milieuvraagstuk. Het gasverbruik voor ruimteverwarming en opwarming van tapwater betekent jaarlijks per huurwoning ongeveer 2,5 ton uitstoot van kooldioxide. Twee hectare aan tropisch oerwoud is nodig om dat weer in zuurstof om te zetten.

Valkuilen

Benutting van biobrandstoffen, warmte krachtkoppeling (WKK), warmtepompen, warmte koudeopslag (WKO), geothermie (aardwarmte), industri√ęle afvalwarmte, PV panelen, zonnecollectoren. Opties te over. De eerste valkuil op de weg. De conceptkeuze vindt te vaak alleen op technische argumenten plaats. Als voorkeur van de eigen projectleider, installatieadviseur of installateur. Vaak per project een ander concept. Gevolgen: de corporatie bouwt geen expertise op, concepten sluiten onvoldoende aan bij wensen van bewoner en de schaalgrootte is onder de maat. De volgende valkuil is het technische karakter van de planvoorbereiding. Volstrekte onderschatting van beheer en exploitatie van duurzame energie. Daarbij speelt de keuze zelf doen of uitbesteden aan een marktpartij. Bij het zelf doen richten steeds meer woningcorporaties een eigen energiebedrijf op. Ook daar valkuilen. Een kleine selectie: levert het energiebedrijf rechtstreeks aan bewoners of via¬†de woningcorporatie? Wat zijn de gevolgen van de warmtewet? [pdf|12,4Mb] En hoe bereik je een optimale prestatie van de installatie? Niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar ook vanuit de gebruikers.

Plaveisel

De verharding van het ongeplaveide pad naar duurzame energie bestaat uit zes lagen:

  1. Breng alle processtappen vanaf initiatief tot en met beheer en exploitatie in beeld. Sluit aan bij bestaande processen
  2. Less is more. Focus op één concept. Kies alleen bij zeer dringende aanleidingen voor afwijkende duurzame concepten
  3. Investeer in kennis. Niet zozeer van de techniek. Wel van het ontwikkelproces, beheer en exploitatie. Werk bij deze kennisontwikkeling samen met collega-corporaties
  4. Richt vanaf de initiatieffase de juridische en fiscale structuur zorgvuldig in. Wat is de link met de exploitatie? Beperk de onrendabele top van de woningbouw, btw en vennootschaps- en energiebelasting. Optimaliseer subsidies en opbrengsten
  5. Stel bij het initiatief meteen een realistische exploitatieopzet op. Houdt deze permanent bij
  6. Plaats tijdens de planontwikkeling de exploitatie centraal. Comfort, regelvoorzieningen en bedieningsgemak voor bewoners. Op de juiste plaatsen meters voor transparante kostenverdeling en optimaal inzicht in rendement. Prestatiecontracten voor de beheerfase gericht op zowel rendement, onderhoudstoestand als tevredenheid van bewoners
Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Duurzaamheid, Kosten, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor Plavei onverhard pad duurzame energie

Je kunt niet meer reageren!