Bestaande Woning Bouw


Prinsjesdag 2009: weeralarm sociale huursector

15 september, 2009 | door Dyon Noy

De vermogenspositie van woningcorporaties kreeg de afgelopen jaren al diverse gevoelige tikken te verwerken. Inflatievolgend huurbeleid, almaar stijgende exploitatielasten en introductie van winstbelasting. Over verslagjaar 2008 een belastingheffing voor de hele sector van ‚ā¨ 185 miljoen met een doorgroei naar ‚ā¨ 500 miljoen in 2013 volgens¬†het Sectorbeeld voornemens woningcorporaties 2009 [pdf|640k] van het CFV. Daar komt nu dan de economische crisis overheen.


Kaasschaaf

Door de kredietcrisis loopt de staatsschuld explosief snel op. Om de kwakkelende economie niet verder het moeras in te helpen, schuift het huidige kabinet de noodzakelijk bezuinigingen door naar de volgende regering. Maar de plannen hiervoor moeten natuurlijk op korte termijn al gesmeed worden. De toelichting op de troonrede voor VROM en WWI toont alleen het voortkabbelen op al ingezet beleid. Stimulering van energiebesparing, inflatievolgend huurbeleid en het ontzien van de renteaftrek. Stilte voor de storm! De kans dat de begroting van VROM de komende jaren buiten schot blijft is nihil. Daarom is een gebruikelijke tactiek als het opwerpen van een hoge verdedigingswal zinloos. Evenmin volstaat de kaasschaafmethode. Het gaat simpelweg om te hoge bedragen die bezuinigd moeten worden. Deze bedreiging is de kans om nu eindelijk het allergrootste probleem aan te pakken. Namelijk de volstrekt vastgelopen woningmarkt.

Meer markt

Twee parallel te introduceren maatregelen liggen voor het oprapen. Allereerst komt het gefaseerd afschaffen van renteaftrek op het eigen woningbezit eindelijk dichterbij. Daarnaast zijn het loslaten van het inflatievolgende huurbeleid en het verder liberaliseren juiste keuzen om de woningmarkt stapsgewijs te transformeren naar een echte markt. Hier dient uiteraard de compensatie van lagere inkomens tegenover te staan. Natuurlijk zal de overheid die extra uitgaven voor huurtoeslag verhalen¬†vanuit de gestegen huurbetalingen door die lagere inkomens aan corporaties. Tegelijk leveren de extra huurbaten van de ‚Äėbredere‚Äô en ‚Äėscheefwonende‚Äô schouders de vaak broodnodige extra investeringscapaciteit voor corporaties op.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Kwaliteiten, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor Prinsjesdag 2009: weeralarm sociale huursector

Je kunt niet meer reageren!