Bestaande Woning Bouw


Redenen voor verbeteren

9 juni, 2015 | door Haico van Nunen

Onderhoud en verbetering vormen een deel van de instandhouding van woningen. Maar wat is nu de reden om tot een ingreep over te gaan? Als we de reden weten, kun je beter inspelen op het aanbod en bovendien kan er beter voorspeld worden wanneer er iets moet gebeuren. Op zoek naar gegevens over onderhoud stuitte ik op een onderzoek naar aanleidingen voor renovatie (1). Het betreft natuurlijk een momentopname, maar de orde grootte is duidelijk.

Aanleidingen voor woningverbetering:
– Degradatie 17%
– Veranderd gebruik 26 %
– Optimalisatie (economisch) 9%
– Subjectief (keuze opdrachtgever 44%
– Veranderende omstandigheden 4%

Dit komt overeen met de drie scenario’s die bij het einde van een levensduur worden gehanteerd (2). Meestal is de functionele levensduur als eerste bereikt. Met andere woorden, de gebruiker is niet meer tevreden over hetgeen hem/haar geleverd wordt. Men kiest dan voor een aanpassing. Daarbij heeft de functionele levensduur onder meer te maken met gebruik, maar ook met kleur en smaak. Het gaat over subjectieve keuzes. Bovendien zijn die afhankelijk van het individu. Wat voor de een vervangen moet worden is voor een ander nog lange tijd toereikend.
Vervolgens wordt in de meeste gevallen het einde van de economische levensduur bereikt. Het rendement wordt lager (bijvoorbeeld een CV ketel) of het noodzakelijk onderhoud wordt steeds intensiever en duurder (bijvoorbeeld bij een kozijn).het is dan goedkoper om tot vervanging over te gaan. Als laatste wordt de technische levensduur maatgevend. Zaken zoals sterkte en afdichting voldoen vaak nog wel, maar vanuit kosten of gebruik is al eerder tot vervanging over gegaan. Het feit dat slechts 17% van de veranderingen worden ingegeven door degradatie komt overeen met deze verwachting. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op deze volgorde te bedenken, maar het gros van de patronen loopt op deze manier.

Het bovenstaande laat zien dat subjectieve keuzes een grote rol spelen bij het onderhoud, en in mindere mate de techniek. Toch worden bij corporaties de momenten van een verbetering ingegeven vanuit een technische (meerjaren) planning. Dat pleit ervoor om techniek als leidraad los te laten en de keuze meer te verleggen naar het moment van de klant. Als we wachten tot het technisch noodzakelijk is, zijn we het einde van de functionele levensduur al voorbij en is vanuit het gebruik al iets anders gewenst. Als dat financieel mogelijk is, kan hier gebruik van worden gemaakt. daarmee neemt de klanttevredenheid toe. Aan de andere kant betekent het ook dat, met name daar waar op betaalbaarheid moet worden gelet, juist niet de functionele levensduur maatgevend moet zijn, maar dat echt de (onder)grens van de technische levensduur wordt opgezocht. Dat betekent dat je kunt spelen met het moment van vervangen.


Bronnen/verwijzingen:

(1) Critical loss of performance ‚Äď what fails before durability, A.M. Aikivuori , 8th DBMC proceedings, 1999
(2) Assessment of the Sustainability of Flexible building. The Improved Factor Method:
service life prediction of buildings in the Netherlands, applied to life cycle assessment. (H. van Nunen, 2010)

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Duurzaamheid, Renovatie en onderhoud| Reacties uitgeschakeld voor Redenen voor verbeteren

Je kunt niet meer reageren!