Bestaande Woning Bouw


RENOVEREN MET DE BLIK VOORWAARTS

30 oktober, 2014 | door Yuri van Bergen

Een serie over architectuur, volkshuisvesting en industrialisatie -1-

De vraag om industrialisatie in de bestaande woningbouw neemt rap toe, het moet efficiënter, beter en goedkoper kunnen. Niet alleen vanwege de behoefte naar een technologische voortuitgang in de wijze waarop we onze productieprocessen en productieorganisaties benutten. Maar juist vanwege de behoefte naar sociale verandering, waarbij de gebruiker aan de knoppen zit en kwaliteit weer aandacht krijgt binnen de kaders van betaalbaarheid. De hoofdvraag blijft, hoe moet die industrialisatie er uitzien en waarom zou het nu in de bestaande bouw wel lukken? Is het een doel op zichzelf? Of is het slechts een middel waarmee we ons doel sneller weten te bereiken? Wat betekent die industrialisatie voor onze huidige visie op volkshuisvesten en de wijze waarop we met elkaar samenwerken? Moeten we daarbij afscheid gaan nemen van onze beproefde methoden van bouwen en wonen sinds de Grieken en Romeinen (1)? En welke ruimte biedt deze kanteling voor nieuwe ideeën zoals ‘gratis energie’ en ‘componenten op het moment van de klant’. Naast een betaalbare, betere woningvoorraad voor iedereen, neemt de behoefte naar keuzevrijheid alleen maar toe. En beginnen we langzaam na te denken over de mogelijkheden voor een beter (her-)gebruik van onze grondstoffen (2).


Een voorwaarde voor verandering zal moeten zijn dat we het anders gaan organiseren dan in de laatste twee decennia. De opgave zal breder gesteld moeten worden dan in haar huidige projectvorm. We zullen moeten leren om de vraag projectoverstijgend te stellen, zodat het loont om oplossingen te ontwikkelen die breed toepasbaar zijn. Dit betekent dat we nieuwe ‘dragers’ moeten formuleren om de vraag te kunnen stellen en snel met elkaar over de oplossing te kunnen communiceren. Projecten worden nog te veel beschouwd als eenmalige, unieke vraagstukken, terwijl we als we wat preciezer kijken, onderdelen zien die over projecten heen grote overeenkomsten vertonen. Voor industrialisatie als middel om goedkoper, beter, meer met ruimte voor keuzevrijheid en vervangbaarheid de bestaande woningvoorraad te verbeteren, is het nodig om de hedendaagse snelheid van communicatie te kunnen toepassen en tot nieuwe oplossingen te komen (3). Op deze wijze kunnen we ons ook beter spiegelen aan de industrieën waar dan ook ter wereld, waar innovatie een vanzelfsprekendheid is geworden.

De weg naar deze duurzame en betaalbare woningvoorraad is nog lang, maar het moment om samen een nieuwe koers met perspectief te kiezen lijkt ideaal. Want laten we eerlijk zijn, veel slechter kunnen de vooruitzichten op dit moment niet worden. En met deze kennis op zak beginnen we te lopen. Welke kant op? Geen idee, maar in iedere geval met de blik voorwaarts!

Bronnen/verwijzingen:

(1) ‘De histomap van bouwen en wonen’, Hollands-ontwerp.nl, Yuri van Bergen, 29 oktober 2013
(2) ‘Renoveren aan de lopen de band’, Bestaandewoningbouw.nl, Yuri van Bergen, 26 augustus 2014
(3) ‘Communicatie over het renovatieplan: de stap-voor-stapmethode en co-engineering’, Bestaandewoningbouw.nl, Martin Liebregts, 26 juni 2014
(4) ‘De industrialisatie van de bouw, een honderdjarig ideaalbeeld’, Bestaandewoningbouw.nl, Martin Liebregts, 29 oktober 2013

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: architectuur, volkshuisvesting en industrialisatie, Duurzaamheid, Proces, Productinnovatie| 1 Reactie »

Een reactie op “RENOVEREN MET DE BLIK VOORWAARTS”

  1. Reactie door: Jos Lichtenberg 1 november, 2014 om 23:44

    Leuk artikel Yuri.
    De golven van de one-liners, zeer herkenbaar.
    Ik blijf me verbazen dat de kosten zo leidend zijn. Als we levensduurkosten als energie (gebeurt soms), onderhoud, maar ook gebruiksprocessen als de zorg, of mutatielasten zouden mogen betrekken wat maatschappelijk volstrekt reeel is, zouden we een zeer aantrekkelijk propositie kunnen ontwikkelen. Dit door het netto contant maken van levenduurvoordelen. Ik weet het is dagdromen, maar als het goed is zou het moeten gebeuren. Ondertussen winnen de kosten het en natuurlijk de corporaties hebben het niet gemakkelijk. Dit probleem, deze uitdaging, overstijgt echter het belang van de corporatie. Hier is een helpende hand van de BV Nederland wellicht ook andere stakeholders nodig.