Bestaande Woning Bouw


serviceonderhoud: woning of klant?

20 maart, 2009 | door Dyon Noy

Wanneer plaatst de corporatie het nieuwe keukenblok? Als deurtjes eruit vallen of als de huurder erop uitgekeken is? Binnenschilderwerk in vrijgekomen woningen? Omdat de opzichter de woning onder de maat vindt of omdat de nieuwe huurder dit verlangt? Van oudsher is serviceonderhoud het domein van technici. Op veel plaatsen is aansturing inmiddels overgenomen door woonconsulenten. De klant staat centraal en techniek is minder dominant. Spreiding
Tussen woningcorporaties onderling varieert het aantal storingsmeldingen per adres van ongeveer 1 tot maar liefst 4 per jaar rondom het gemiddelde van 1,3. De verklaring schuilt absoluut niet in de kwaliteit van het vastgoed. Storingsmeldingen nemen eenvoudigweg toe als vaklieden bij ieder telefoontje meteen in hun bus springen. Daarbij vari√ęren kosten per storing van ongeveer ‚ā¨ 140 tot ‚ā¨ 380 rondom het gemiddelde van ‚ā¨¬†240. Die uitgaven lopen nu eenmaal op als vaklieden liever vervangen dan repareren. Of als ze graag extra klusjes oppakken ‚Äėomdat ze er nu eenmaal toch zijn‚Äô. Aan mutatieonderhoud spenderen corporaties gemiddeld zo‚Äôn ‚ā¨¬†2.500 per vrijgekomen woning. Maar bedenk dat de bandbreedte tussen corporaties onderling ongeveer ‚ā¨¬†700 tot ruim ‚ā¨¬†6.000 per mutatie bedraagt. Daarnaast jagen hoge mutatiekosten huurderving op, omdat bouwvakkers langere tijd de woning voor verhuur blokkeren. Sommige corporaties verrichten alleen de hoogst noodzakelijke handelingen voor de verhuur. Andere corporaties maken er een ‚Äėpaleisje‚Äô van.

Transformatie

Serviceonderhoud transformeerde de afgelopen jaren van een vastgoed- naar een klantproces. De vari√ęteit in benadering van huurders is groot. Logisch uitvloeisel is de toegenomen spreiding in uitvoeringskosten en managementaandacht. Daarbij vraagt een klantproces om een totaal andere aansturing en competenties dan een vastgoedproces. Deze verandering verloopt bij veel corporaties impliciet en zonder heldere onderlegger. Onduidelijkheid over het serviceniveau richting klanten, verrassingen in uitgavenpatronen en interne discussies over competenties zijn dan vervelende gevolgen. Het transformatieproces van vastgoed- naar klantgestuurd serviceonderhoud verdient een planmatige benadering. Denk aan inrichting van de eigen organisatie, omschrijving van serviceniveaus, communicatie met huurders, training van uitvoerend personeel √©n de budgetten met hun bewakingsprocedures.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Kosten, Voorraad| 3 Reacties »

3 Reacties op “serviceonderhoud: woning of klant?”

  1. Reactie door: Tessie 20 mei, 2016 om 12:42

    The hosnety of your posting shines through

  2. Reactie door: http://www.foresthillsgolf.net/ 15 februari, 2017 om 18:53

    especially big produced amount…Excellent blog web page beneath! Also your article so notably up-wards quickly! Just just exactly how host presently the particular usage with? May easily I’m greatest man connect hyperlink into your sponsor? My partner alongside we favor my blog fill…

  3. Reactie door: http://www./ 1 maart, 2017 om 03:37

    I added this post to my favorites and program to return to digest far more soon. It is simple to read and realize as nicely as intelligent. I truly enjoyed my very first read via of this write-up.