Bestaande Woning Bouw


“Sneetje huis”

27 juni, 2007 | door Haico van Nunen

auteur: Rens Metz
consumentgericht ge√Įndustrialiseerd maatwerk voor de bestaande voorraadSneetje huis 1

In Nederland zijn in de eerste helft van de 20ste eeuw veel eengezinswoningen gebouwd in wijken rondom het centrum van steden. Deze wijken zijn nu geliefde buurten vanwege de sociale structuur en de menselijke maat, ondanks de verminderde technische staat van de woningen. Sommige eigenaren hebben hun woning al aangepakt en gerenoveerd tot een redelijk kwaliteitsniveau. De kosten hiervoor zijn hoog in vergelijking met nieuwbouw, zeker wanneer er sprake is van volume-uitbreidingen (optoppen, plattegrond op de begane grond uitbreiden, kelder). Maar zelfs na dergelijke renovaties doen de prestaties van de woningen onder voor bestaande woningen op het gebied van energieverbruik, gezondheid en comfort. Je kunt van een oude T-Ford nou eenmaal geen moderne VW Golf maken. Aanpassingen zullen ook in de toekomst over het algemeen relatief hoge investeringen met zich meebrengen. Sommige eigenaren investeren dan ook niet in de woningen, waardoor het risico ontstaat dat de woning, en langzamerhand de wijk, verpaupert. Het antwoord komt vaak in de vorm van het aantreden van professionele commerci√ęle ontwikkelaars in de buurt, gevolgd door het blok- of straatsgewijs slopen van woningen en de vervanging van deze woningen door gestapelde bouw of kantoren. In plaats van het cre√ęren van een eigen buurt gaat het dan om een grootschalig proces gebaseerd op top down regie. Verandering van de sociale structuur is vaak het gevolg. De wijk is gedurende vele jaren het strijdtoneel van het uitvechten van tegengestelde belangen, die uiteindelijk toch uitloopt op grootschalige sloop.

Een antwoord op deze tendens is de ontwikkeling van een woningconcept dat rekening houdt met de menselijke maat en inspeelt op behoefte aan meer woonkwaliteit en individuele be√Įnvloeding van de eigen omgeving. Dit woningconcept is het ‚ÄúBICQ huis‚ÄĚ door BICQ, een samenwerking van Mathijs van Dijk van Well Design en Rens Metz van MetzConsult.

Uitgangspunt bij de ontwikkeling is de overtuiging van BICQ dat een totale vervanging van de woning een kwalitatief en financieel betere oplossing oplevert voor de eigenaar en/of bewoner, vergeleken bij deelverbeteringen zoals optoppen, gevelrenovatie, vervanging van installatie, dak- en gevelisolatie of woningverlenging, die vaak allemaal al een keer hebben plaatsgevonden. Omdat we hierbij meestal te maken hebben met woningen in een rij (al dan niet identiek) spreken we ook wel van ‚ÄúSneetje Huis‚ÄĚ.

Sneetje huis 2

‚ÄúSneetje huis‚ÄĚ is snel te realiseren: van start sloop tot en met afbouw in √©√©n week. Hierbij worden innovatieve sloopmethoden worden toegepast; productie- en logistieke oplossingen die gebruikelijk zijn in andere industrie√ęn worden ingezet, terwijl er ook nieuwe financieringsinstrumenten (bijvoorbeeld energiehypotheek) aan de bewoners worden aangeboden. De integrale aanpak maakt een kostenbesparing van meer dan 30% mogelijk ten opzichte van het traditionele proces.

Deze snelle realisatie is nodig om de duur van de overlast in de wijk te minimaliseren, en ook omdat er geen ruimte beschikbaar is voor materiaalopslag en langdurig parkeren van diverse werknemers op de locatie. Dit cre√ęert de noodzaak voor een effici√ęnte industri√ęle aanpak met vooraf doordachte oplossingen; een effici√ęntere aanpak dan bij grootschalige nieuwbouw waar ketenintegratie en klantgerichtheid nog moeilijk van de grond komen, zeker in combinatie met elkaar.

Het BICQ huis kan naast voorbeeldwoningen en showrooms door middel van een (digitale) catalogus worden aangeboden. Het concept is in feite ‚Äúeen stedelijke cataloguswoning‚ÄĚ. Cataloguswoningen staan in Nederland bekend als vrijstaande types, meestal in de vorm van een hernieuwde aanbieding van een succesvol woningontwerp. Door het herhaald bouwen van deze woningen met dezelfde teams is de kwaliteit beter aantoonbaar dan de kwaliteit van woningen uit een gemiddeld projectmatige bouwproject. De tevredenheid van de kopers is dan over het algemeen ook groot. Toch moet het concept dat BICQ ontwikkelt niet worden gezien als een doorontwikkeling van een succesvol model maar als een nieuwe categorie woning die in opzet uitgaat van variatie, industrialisatie en marketing.

Elke bestaande woning is gefundeerd op een wijze passend bij de lokale bodemgesteldheid en mede afhankelijk van de belendende woningen. Hoewel zich in de praktijk een grote variatie voordoet, is deze variatie te rangschikken onder een overzichtelijk aantal principes. Op basis hiervan worden principeoplossingen ontwikkeld, en worden attesten aangevraagd. Vergunningaanvragen zullen vereenvoudigd kunnen worden wanneer attesten worden verleend op basis van de verschillende varianten van het woningconcept.

Het woningcasco wordt opgebouwd uit zo groot mogelijke 2-dimensionele elementen, zoals wanden/vloeren/gevels, waarbij de logistieke randvoorwaarden rondom de bouwplaats maatgevend zijn. In het basisontwerp wordt rekening gehouden met maatvariaties zoals gebruikelijk in de betreffende wijken. Ten aanzien van de gevel is het uitgangspunt dat de koper de keus heeft binnen de ruimte die door de omgeving (welstand, buren) wordt gelaten. De ervaring is dat het resultaat dicht bij de bestaande vormgeving zal liggen, maar de opzet maakt in sommige situaties ook spannende nieuwe architectonische uitingen mogelijk.

Er zullen ook verschillende kwaliteitsniveaus worden aangeboden, waarbij het Bouwbesluit als minimum geldt. Veel aandacht wordt daarbij besteedt aan keuzevrijheid in indeling en uitrusting alsook aan energiebesparende oplossingen die tegelijk comfortverhogend zijn, zoals hoge isolatie, lage temperatuur verwarming, koeling door middel van warmtepompen en vraaggestuurde ventilatie.

Het ontwikkelingsproces zoals dat eind 2005 is ingezet door BICQ wordt doorlopen met afstudeerders op bachelor niveau van de afdelingen Bouwkunde en Industrieel ontwerpen van de Hogeschool Utrecht in het kader van Utrecht Design. Het project draagt hier de titel Design als Tool voor Bouwinnovatie. Van belang hierbij is dat studenten bouwkunde ingewijd worden in de ontwerpmethodiek van het industrieel ontwerpen, en in staat zijn projectoverschrijdende woningconcepten te ontwikkelen in plaats van een locatiegebonden oplossing. Zij kunnen, ondersteund door docenten, specifieke kennis over ruimtelijk ontwerp, constructieleer, bouwfysica en detaillering in het project inbrengen. WellDesign en MetzConsult wijden de studenten en hun docenten in de nieuwe bouwpraktijk in. Diverse industrie√ęn zijn inmiddels bij het project betrokken.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Bouwtechniek, Kosten, Voorraad| Reacties uitgeschakeld voor “Sneetje huis”

Je kunt niet meer reageren!