Bestaande Woning Bouw
Meer kwaliteit met minder: planmatig onderhoud (3)

19 augustus, 2011

Vastgoedmanagers ronden de komende maanden hun onderhoudsbegroting voor 2012 af. Voor velen een pittige opgave vanwege bezuinigingsopgaven van hogerhand. Met vaak de boodschap van de leiding erbij ‘dat de kwaliteit er niet onder mag leiden’. Benchmarks wijzen op collega’s die met minder middelen toekomen. ‘Als andere corporaties met deze bedragen uitkomen, moeten wij dat toch […]

Meer kwaliteit met minder: mutatieonderhoud (2)

12 augustus, 2011

Het afgelopen decennium stegen onderhoudslasten ongeveer 30% meer dan de inflatie [pdf|52Kb]. Verschillen tussen corporaties onderling zijn echter groot. Dit levert twee vragen op. Hoe verhouden lasten voor onderhoud zich tot die bij andere corporaties? Is dezelfde en liefst meer kwaliteit voor minder geld leverbaar? In augustus 2011 komen deze vragen drie keer aan bod. Onderhoudslasten van […]

Meer kwaliteit met minder: reparatieonderhoud (1)

5 augustus, 2011

Vanwege de verslechterde financiële situatie nemen veel corporatiebestuurders ook onderhoudslasten op de korrel. Een actueel thema nu veel vastgoedmanagers de onderhoudsbegroting voor 2012 voorbereiden. Vanuit benchmarks volgen taakstellende opgaven. ‘Als andere corporaties met deze bedragen uitkomen, moeten wij dat toch ook kunnen?’ Daarmee twee vragen. Hoe verhouden onderhoudslasten zich tot die bij andere corporaties? Is […]