Bestaande Woning Bouw
BLOKVERWARMING, KANSEN VOOR DUURZAAMHEID

19 december, 2013

Het meest gangbare verwarmingstype in Nederland is de individuele cv-ketel. Dit komt met name doordat er nu eenmaal meer eengezinswoningen zijn dan meergezinswoningen. Bovendien geldt, dat lang niet alle meergezinswoningen gebruik maken van een collectieve installatie. Vaak is er in het verleden juist besloten om de collectieve installatie te verwijderen en te vervangen door een […]

Warmtewet: meer vragen dan antwoorden

14 mei, 2012

Het eerste voorstel voor de Warmtewet (toelichting, meest recente tekstdeel) is bijna tien jaar oud. Ook de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2013 staat alweer onder druk door de val van het kabinet. Maar dat invoering van de Warmtewet binnen afzienbare tijd een feit is, leidt weinig twijfel. Mogelijke consequenties voor woningcorporaties zijn fors.

Blokverwarming uit het verdomhoekje (2)

16 november, 2011

Systemen voor collectieve verwarming leiden tot heftige reacties. Meestal wijst de beschuldigende vinger naar blokverwarming in stapelbouw uit de periode van 1960 tot 1980. Een collectief ketelhuis voor ruimteverwarming met radiatoren aan stijgstrangen. Met keukengeisers of elektrische boilers voor het warme tapwater. De kritiek richt zich trouwens zelden op de energiebron. Waar klagen bewoners wel […]