Bestaande Woning Bouw
De bouw na de crisis (1)

11 maart, 2014

Dit is het eerste van enkele artikelen waarmee ik beoog een discussie over het ‘hoe verder’ te ontlokken. Iedereen zoekt momenteel zijn nieuwe rol. Het is dus niet verkeerd om daar eens bij stil te staan. Binnenkort zijn er al twee evenementen waarbij de auteur betrokken is die daarover gaan. Het ADMS symposium op 25 maart met o.a. de Rijksbouwmeester die daarover zijn visie geeft, maar zeer interessant is ook op 15 april ‘Reframe Housing’ waar Industrie en Vraagwereld interactief aan elkaar worden gekoppeld (beide op de TU/e in Eindhoven). Verder willen we over een paar maanden een vervolg gaan geven aan het symposium van vorig jaar (1) waarin we de zorg over de kennis m.b.t. de bestaande voorraad ter discussie stelden. Uiteraard gaan we daarbij steeds op zoek naar een blik in de toekomst en nieuwe kansen en verdienmodellen.
Interessant omdat ik, en daarover gaat dit artikel, voorzie dat we een complete reset van de bouwwereld tegemoet kunnen zien. De uitersten van de bouwkolom zoeken elkaar op en alles wat daar tussen zit komt in de verdrukking, in de sandwich. Deze bijdrage schildert de probleemstelling, de status quo. In een vervolgbijdrage wordt een beeld geschetst van hoe het zou kunnen gaan lopen. En later kunnen de uitkomsten van de congressen in een slot van deze korte reeks worden gepresenteerd.