Bestaande Woning Bouw
Energiebesparing corporatiesector op koers?

26 maart, 2012

Het Convenant Energiebesparing corporatiesector (Rijksoverheid, Aedes en de Woonbond, oktober 2008) zegt onder meer een verlaging van gasverbruik in sociale huurwoningen toe. In totaal 20% in de periode van 2008 tot en met 2018. De sector is nu ruim 3 jaar onderweg. Hoe staat het ermee?