Bestaande Woning Bouw
Taal van de volkshuisvesting

3 mei, 2016

Binnen de volkshuisvestingsopgave (1) worden afspraken gemaakt. Afspraken over aantallen woningen, kwalitatieve verbeteringen of thematische ambities op het vlak van bijvoorbeeld leefbaarheid of duurzaamheid. Het maken van afspraken vraagt van alle betrokken partijen om zich in te kunnen leven in de situatie van anderen en te begrijpen wat voor de ander belangrijk is. Nu lijkt […]

Overpeinzing: Scenario’s voor woningbeheerders als antwoord op de vraag

3 oktober, 2013

Een belangrijk onderdeel van de te leveren kwaliteit in de toekomst op de (sociale) huurwoningmarkt, houdt nauw verband met de positie die corporaties gaan innemen. Nu de hele sociale huurwoningmarkt enigszins onder druk is komen te staan door de verhuurdersheffing en de extra huurverhogingen, in combinatie met de totale malaise op de woningmarkt, doet zich […]