Bestaande Woning Bouw
energiebeleid: als een stip op de horizon

10 mei, 2012

Zicht op energetische kwaliteit Het bezit van woningcorporaties kent vaak een wisselend beeld van energielabels. Een klein deel van de woningen is groen gekleurd. Vaak zijn dit de nieuwbouwwoningen van de laatste jaren. Een overgroot deel is geel tot oranje gekleurd. We hebben het dan over label D en E. Tot slot is er nog […]