Bestaande Woning Bouw
Portieketagewoningen, de betekenis voor de huurmarkt

4 juni, 2014

Weinig ruimte voor investeringen De portieketagewoning vormde ook voor de periode 1960-1970 het meestvoorkomende gestapelde woningtype. Ze omvat zo’n 200 duizend woningen, waarvan een overgroot deel in handen is van woningcorporaties (1). Kenmerkend voor deze portieketagewoningen is de ‘hokkerige’ ruimtelijke structuur. Alleen de beuk met de woonkamer heeft een redelijke maat. Een structurele verbetering van […]

‘Convenant Energiebes​paring Huursector​’ schenkt klare wijn

29 juni, 2012

Op 28 juni 2012 ondertekende Aedes het ‘Convenant Energiebesparing Huursector’. De opvolger van het ‘Convenant Energiebesparing corporatiesector’ uit 2008. Dit nieuwe convenant geeft veel helderder zicht op doelen voor energiezuinigheid van sociale huurwoningen.