Bestaande Woning Bouw
Onderhoudskosten, tussen behoeften en praktijk

30 juli, 2012

Serie over exploitatiekosten, onderhoud en energie -3- Onderhoudskosten in de praktijk De onderhoudskosten vormen √©√©n van de variabelen van de exploitatiekosten, die voortdurend onderwerp van beleid zijn. In de afgelopen vijftien jaar zijn ze in hoofdlijnen een redelijke constante geweest in de bedrijfsvoering van de sociale huurwoning. De onderhoudskosten – exclusief woningverbetering – schommelden rond […]

KETENSAMENWERKING, ONDERHOUD EN ENERGIE

27 juni, 2012

Auteurs: Martin Liebregts en Haico van Nunen Veel beheerders worstelen met het effectief uitvoeren van onderhouds- en energiebesparende maatregelen. Hoewel deze maatregelen afzonderlijk genoemd worden betreft het in wezen twee gelijksoortige maatregelen. Zowel bij onderhoud als bij energiebesparing gaat het om een combinatie van planmatige werkzaamheden waar tevens sprake is van enige kwaliteitsverbetering. Alleen als […]