Bestaande Woning Bouw
Renoveren met hoge ambities

21 mei, 2013

Woningcorporatie GroenWest heeft gekozen om tien woningen uit de reguliere renovatieopgave te halen en te kijken wat de mogelijkheden zijn als je kiest voor renoveren met hoge energieambities. De tien woningen aan de Poorterstraat zijn gerenoveerd aan de hand van de principes van Active House. Comfort, energie en milieu vormen drie belangrijke pijlers voor de […]

Stop de wildgroei van labels en keurmerken

19 april, 2013

Het duizend-etikettendoekje Begin jaren zeventig van de vorige eeuw is schoorvoetend een start gemaakt met de liberalisering van het wonen (volkshuisvesting). Dit ging al direct gepaard met aanvullende regels of labels. De eerste die op het toneel verscheen, na de keurmerken van systeemwoningen, was het woningwaarderingsstelsel. De centrale bemoeienissen van de overheid werden afgeschaft, wat […]

energiebeleid: als een stip op de horizon

10 mei, 2012

Zicht op energetische kwaliteit Het bezit van woningcorporaties kent vaak een wisselend beeld van energielabels. Een klein deel van de woningen is groen gekleurd. Vaak zijn dit de nieuwbouwwoningen van de laatste jaren. Een overgroot deel is geel tot oranje gekleurd. We hebben het dan over label D en E. Tot slot is er nog […]

Bouwjaar en energetische kwaliteit

9 maart, 2012

Woningtype als ordeningsprincipe (5) Bij de beoordeling van de kwaliteit gaat het altijd om de relatie tussen bouwjaar en de specifieke eigenschappen. De kwaliteit van de woning heeft zich in de loop der jaren aan de veranderende maatschappelijke eisen geconformeerd. Doordat de kwaliteitsaanpassing van de bestaande woningvoorraad geen gelijke trend houdt met de nieuwe eisen […]