Bestaande Woning Bouw
van doen naar sturen

23 oktober, 2014

De traditie en hoge mate van professionaliteit De afgelopen dertig / veertig jaar is het beheer van de sociale huurwoningen in technische zin steeds professioneler geworden. De deskundigheid binnen de organisaties van woningcorporaties is hoogwaardig. Nu gaat het in de praktijk niet alleen om deskundigheid, maar evenzeer om effectiviteit en efficiency. Nu de middelen van […]

Van collectief naar serie van één

10 september, 2014

Door: Yuri van Bergen De aanpak van de bestaande woningvoorraad staat op het punt te kantelen. Zowel de strategie om het ‚Äėslechte‚Äô bezit te vervangen met nieuwbouw, als het ‚Äėgoede‚Äô bezit te onderhouden lopen tegen de grenzen van betaalbaarheid aan. De complexiteit van de opgave neemt toe en er moet steeds meer ruimte zijn voor […]

Onderhoudskosten, tussen behoeften en praktijk

30 juli, 2012

Serie over exploitatiekosten, onderhoud en energie -3- Onderhoudskosten in de praktijk De onderhoudskosten vormen √©√©n van de variabelen van de exploitatiekosten, die voortdurend onderwerp van beleid zijn. In de afgelopen vijftien jaar zijn ze in hoofdlijnen een redelijke constante geweest in de bedrijfsvoering van de sociale huurwoning. De onderhoudskosten – exclusief woningverbetering – schommelden rond […]

KETENSAMENWERKING, ONDERHOUD EN ENERGIE

27 juni, 2012

Auteurs: Martin Liebregts en Haico van Nunen Veel beheerders worstelen met het effectief uitvoeren van onderhouds- en energiebesparende maatregelen. Hoewel deze maatregelen afzonderlijk genoemd worden betreft het in wezen twee gelijksoortige maatregelen. Zowel bij onderhoud als bij energiebesparing gaat het om een combinatie van planmatige werkzaamheden waar tevens sprake is van enige kwaliteitsverbetering. Alleen als […]

Onderhoud is meer dan cijfers

22 mei, 2012

De stoerheid van getallen Bij de selectie van nieuwbouw en renovatie worden in toenemende mate financi√ęle eisen gesteld aan de exploitatiekosten – energie en technisch onderhoud. Er wordt veel gegooid met periode(n) en bedragen met veel ruimte voor interpretaties. Ook niet vreemd dat het dan moeilijk is om de resultaten, die gebaseerd zijn op zoveel […]

Meer kwaliteit met minder: mutatieonderhoud (2)

12 augustus, 2011

Het afgelopen decennium stegen onderhoudslasten ongeveer¬†30% meer dan de inflatie¬†[pdf|52Kb]. Verschillen tussen corporaties onderling zijn echter groot. Dit levert twee vragen op. Hoe verhouden lasten voor onderhoud zich tot die bij andere corporaties? Is dezelfde en liefst meer kwaliteit voor minder geld leverbaar? In augustus 2011 komen deze vragen drie keer aan bod. Onderhoudslasten van […]