Bestaande Woning Bouw
De maten van het wonen, een lange traditie

26 oktober, 2012

serie over nieuwe plattegronden – 6 – De afgelopen vijftig jaar is er in wezen weinig veranderd in het aanbod over het wonen. Zelfs de toename van de woninggrootte is beperkt. Door de flexibiliteit van de woningen in de periode van 1950-1970 is de woonruimte automatisch vergroot met de aangrenzende slaapkamer, die gescheiden was van […]

Structuur voor woonunits met één, twee en drie kamers

19 oktober, 2012

serie over nieuwe plattegronden – 5 – Auteurs: Martin Liebregts en Sandra Arts Een terugblik en reflectiemoment (1) Al sinds het begin van de sociale woningbouw en de bemoeienissen van de professionals ermee, heeft flexibiliteit op de agenda gestaan. In eerste instantie was dit ingegeven door de beperkte ruimte en zocht men naar mogelijkheden om […]