Bestaande Woning Bouw
Portieketagewoningen, de betekenis voor de huurmarkt

4 juni, 2014

Weinig ruimte voor investeringen De portieketagewoning vormde ook voor de periode 1960-1970 het meestvoorkomende gestapelde woningtype. Ze omvat zo‚Äôn 200 duizend woningen, waarvan een overgroot deel in handen is van woningcorporaties (1). Kenmerkend voor deze portieketagewoningen is de ‚Äėhokkerige‚Äô ruimtelijke structuur. Alleen de beuk met de woonkamer heeft een redelijke maat. Een structurele verbetering van […]

De grenzen van de portieketagewoningen

11 april, 2014

D√© portieketagewoning bestaat niet In Nederland staan circa 880 duizend portieketagewoningen, verdeeld over de verschillende bouwperioden (1). Als er over problemen met portieketagewoningen wordt gesproken, gaat het vooral over die uit de periode 1945-1974 (circa 43 procent), die voor een substantieel deel in eigendom zijn van woningcorporaties. De vooroorlogse portieketagewoningen zijn of waren veelal woningen […]

Een beeld om in te wonen

22 augustus, 2013

Woningtype als ordeningsprincipe (12) De natuurlijke kwaliteit In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw is een begin gemaakt met de grootschalige woningbouw, met in de steden grote woongebouwen. De sociale woningbouw heeft van begin af aan een essenti√ęle bijdrage geleverd aan de totstandkoming ervan. Hierbij heeft de architectuur, ter ondersteuning van deze […]