Bestaande Woning Bouw
Overpeinzing: Scenario’s voor woningbeheerders als antwoord op de vraag

3 oktober, 2013

Een belangrijk onderdeel van de te leveren kwaliteit in de toekomst op de (sociale) huurwoningmarkt, houdt nauw verband met de positie die corporaties gaan innemen. Nu de hele sociale huurwoningmarkt enigszins onder druk is komen te staan door de verhuurdersheffing en de extra huurverhogingen, in combinatie met de totale malaise op de woningmarkt, doet zich […]