Bestaande Woning Bouw
BLOKVERWARMING, KANSEN VOOR DUURZAAMHEID

19 december, 2013

Het meest gangbare verwarmingstype in Nederland is de individuele cv-ketel. Dit komt met name doordat er nu eenmaal meer eengezinswoningen zijn dan meergezinswoningen. Bovendien geldt, dat lang niet alle meergezinswoningen gebruik maken van een collectieve installatie. Vaak is er in het verleden juist besloten om de collectieve installatie te verwijderen en te vervangen door een […]

DE KWALITEITSAANPASSING VAN HET BOUWSYSTEEM PRONTO; MINDER TECHNIEK, MEER KWALITEIT

3 mei, 2013

Een serie over systeemwoningen -30- De visie op de gewenste kwaliteitsaanpassing (1) De huidige portieketagewoningen worden voor een groot deel bewoond door eenpersoonshuishoudens (2). Juist de relatief lage huur maakt deze woningen extra aantrekkelijk voor deze doelgroep, die veelal tot de lagere inkomensgroep behoort (primaire doelgroep), en door de geringe woningbezetting in verhouding minder energie […]

Bouwsysteem Bouwvliet, het einde van een lange ontwikkeling

5 april, 2013

Een serie over systeemwoningen -28- Het begin van het einde In de tweede helft van de jaren zestig van de vorige eeuw was de systeembouw op haar hoogtepunt en tegelijkertijd was het einde zeer nabij. Na 1970 pasten de meeste aannemers bij grotere woningbouwcomplexen gietbouw toe, in combinatie met prefab-elementen. In 1974 begon uiteindelijk geleidelijk […]

Leren van ruim zestig jaar concepten

4 april, 2013

Een serie over systeemwoningen -29- De golven in de tijd Recente aandacht voor systeemwoningen heeft me er weer eens op gewezen dat de woningbouwmarkt gedurende haar hele bestaan voor een deel uit een aanbodgerichte markt heeft bestaan: negentig, zestig, dertig jaar geleden en nu (1). En de aandacht ervoor hangt vaak deels samen met de […]

RBM-bouwsysteem of systeem van bouwen?

18 januari, 2013

Een serie over systeemwoningen -15- De term bouwsysteem lijkt onlosmakelijk met zich mee te dragen dat het altijd hetzelfde is. Maar eigenlijk zijn de naoorlogse bouwsystemen alleen bedoeld om op een effici√ęnte manier invulling te geven aan de bouwopgave die er lag. Die grote bouwopgave, gecombineerd met een tekort aan geschoolde bouwvakkers, het feit dat […]

INTERVAM GAAT DE HOOGTE IN

20 december, 2012

Een serie over systeemwoningen -8- In de serie over systeembouw wordt deze keer nader stilgestaan bij het systeem VAM. Dit systeem werd door NV Intervam op de markt gebracht. Begonnen in 1959 tot begin 70er jaren. Hiervoor beschikte zij over fabrieken in Valkenburg (Z.H.), Hoogkerk en Utrecht. Deze laatste is de grootste waar de wanden, […]