Bestaande Woning Bouw
Overpeinzing: het plafond van duurzaamheid

23 juli, 2015

Het begrip duurzaamheid omvat meer dan energie. In meerdere artikelen heb ik deze zin geschreven, maar de uitwerking kom ik nog maar weinig tegen in de praktijk. De boodschap achter deze zin is dat duurzaamheid verder gaat dan energiebesparing. Desondanks is in de markt nauwelijks aandacht voor ‚Äėandere ‚Äė aspecten van duurzaamheid. In de artikelserie […]

Duurzaamheid breeduit

16 juli, 2015

Serie over Kijken naar kwaliteit – 4 – Er zijn veel manieren om te kijken naar de kwaliteit van een woning, in de eerste drie artikelen uit deze serie is dat al naar voren gekomen. Als het criterium duurzaamheid is dan blijft dit in de praktijk vaak beperkt tot energiegebruik en de reductie daarvan. Maar […]

Worstelen met duurzaamheid

1 augustus, 2013

Duurzaamheid is het thema waar veel corporaties zich op dit moment mee bezighouden. Het besef d√°t men er zich mee moet gaan bezighouden is de laatste jaren gegroeid. En men is er zich ondertussen ook van bewust dat duurzaamheid meer is dan een energielabel. Maar w√°t dat dan is, hoe je het uit gaat voeren […]

De toekomst is aan renovatie toe

18 juni, 2013

De bestaande bouw heeft de toekomst. Langzamerhand zie je dan ook de markt verschuiven van nieuwbouw naar de bestaande bouw. Renovatie wordt belangrijk. Tijdens het symposium Onderwijs, de basis voor toekomstgerichte renovatie stond de toekomst van renovatie centraal. Hoe ziet de toekomstige renovatieopgave eruit, en specifiek de vraag: Welke kennis is er nodig om hiermee […]