Bestaande Woning Bouw
Herbestemmen, herontwikkelen, transformeren

3 april, 2013

Economische crisis en leegstand Het was rond 1980 dat tegen de structurele leegstand van panden en gebouwen in Nederland op grote schaal gereageerd werd door het te kraken. Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig van de vorige eeuw was er sprake van een economische crisis, wat zich vertaalde in grote werkloosheid, oplopende rente en […]