Bestaande Woning Bouw
Structuur voor woonunits met één, twee en drie kamers

19 oktober, 2012

serie over nieuwe plattegronden – 5 – Auteurs: Martin Liebregts en Sandra Arts Een terugblik en reflectiemoment (1) Al sinds het begin van de sociale woningbouw en de bemoeienissen van de professionals ermee, heeft flexibiliteit op de agenda gestaan. In eerste instantie was dit ingegeven door de beperkte ruimte en zocht men naar mogelijkheden om […]