Bestaande Woning Bouw


Trias cura: lang zullen we thuis wonen

20 februari, 2009 | door Dyon Noy

Op veel plaatsen in den lande gaat nog steeds veel aandacht uit naar de huisvestingsvraag van starters. Maar hierachter doemt een veel omvangrijker vraagstuk op. Vergrijzing slaat hard toe in Nederland. Het aantal 65-plussers stijgt van 2,5 miljoen tot 3,9 miljoen in 2050. De zogenaamde dubbele vergrijzing –het aantal 80-plusssers- stijgt in deze periode nog explosiever: van zo’n 0,6 miljoen tot maar liefst 1,5 miljoen.

 
Speelbal of spelmaker?

Hoe gaan corporaties hiermee om? De praktijk toont dat invulling van deze opgave één lange zoektocht oplevert. Jaarverslagen van corporaties sommen waslijsten aan initiatieven op. Woningaanpassingen, samenwerking met thuiszorgorganisaties, domotica, serviceabonnementen met ‘gemak’ als onderlegger, ontwikkeling van specifieke woonruimte voor ouderen en zorgsteunpunten. Een overvloed aan initiatieven, waarbij corporaties vaak meeliften met lokale initiatieven. Daardoor is het draagvlak groot. Toch is zelden duidelijk in hoeverre die initiatieven afdoende aansluiten bij de kwantitatieve en kwalitatieve opgave. Is het genoeg en effectief? De corporatie is eerder speelbal dan spelmaker. Het ontbreekt aan een onderlegger.

 
Trias cura

Daarom als ordenend principe de trias cura naar analogie van de trias energetica. Allereerst de basis. Voorkom de zorgvraag bij de bewoner of stel deze uit. Veiligheid, maatschappelijke activering, aandacht voor welzijn. Als de zorgbehoefte dan toch ontstaat, speelt de vraag of de bewoner ofwel inmiddels cliënt zelfredzaam blijft. Domotica, woningaanpassingen, logeervoorzieningen, ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers. Als dit uiteindelijk ook niet meer toereikend blijkt, is het zaak om professionele zorg zo efficiënt mogelijk aan de cliënt te verlenen. Zorginfrastructuur, huisvesting die optimaal de zorgverlening ondersteunt. Deze trias cura komt tegemoet aan het uitgangspunt om mensen zo optimaal mogelijk de regie over hun eigen leven te laten behouden. Natuurlijk is hiermee de betaalbaarheid en daarmee de kwaliteit van de zorg tegelijk gebaat.

Print dit artikel Print dit artikel

Categorie: Beheer, Voorraad, Wonen| Reacties uitgeschakeld voor Trias cura: lang zullen we thuis wonen

Je kunt niet meer reageren!